Akademia Ignatianum w Krakowie prowadzi nabór na studia II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: Arteterapia z twórczą resocjalizacją.

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu prowadzi rekrutację na studia podyplomowe: Arteterapia.

Obie Uczelnie uzyskały rekomendację SAP Kajros, a wśród wykładowców prowadzących zajęcia się eksperci Stowarzyszenia.