dr Marzena Bogus

 

dr Anna Glińska- Lachowicz

dr Joanna Gładyszewska- Cylulko

prof. Wiesław Karolak

dr Małgorzata Siemież

dr Anita Stefańska

mgr Katarzyna Szeliga

prof. Wita Szulc