Po sprawdzeniu umiejętności praktycznych i teoretycznych oraz złożeniu wymaganych dokumentów, Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich Kajros uznaje, że arteterapeuta i/lub edukator arteterapii posiadający Certyfikat SAP Kajros dysponuje kwalifikacjami do samodzielnego prowadzenia arteterapii, ustawicznie aktualizuje wiedzę i umiejętności zawodowe, swoją pracę poddaje społecznemu oglądowi i postępuje zgodnie z Kodeksem Etycznym SAP Kajros.

Komisja certyfikacyjna przeprowadzająca certyfikowanie składa się z wykwalifikowanych ekspertów SAP Kajros.

W komisji podczas egzaminu kompetencyjnego zasiadają od 2019 roku eksperci (superwizorzy). Lista dostępna jest dla osób ubiegających się o certyfikat w Zarządzie SAP Kajros.

——————————————————————————————————————–

SEKCJE SAP KAJROS


1. Arteterapia wizualna:
dr hab. Hanna Ograbisz- Krawiec, prof. UAM

2. Dramaterapia:
dr Anita Stefańska (teatr terapeutyczny)
mgr Anna Szymanowska (podejście kreatywno- ekspresyjne, kliniczne)


3. Muzykoterapia:
mgr Ireneusz Lesicki

4. Choreoterapia:
dr Anna Glińska- Lachowicz

5. Biblioterapia:
dr hab. Wita Szulc, prof. UWr

6. Arteterapia w praktyce rozwojowej:
mgr Jolanta Madej

7. Arteterapia w praktyce klinicznej:
mgr Tomasz Kuta