1. Arteterapia wizualna:
dr hab. Hanna Ograbisz- Krawiec, prof. UAM

2. Dramaterapia:
dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM (teatr terapeutyczny)
mgr Anna Szymanowska (podejście kreatywno- ekspresyjne, kliniczne)


3. Muzykoterapia:
mgr Ireneusz Lesicki

4. Choreoterapia:
dr Anna Glińska- Lachowicz

5. Biblioterapia:
dr Małgorzata Siemież

+ dr hab. Wita Szulc, prof. UWr

6. Arteterapia w praktyce rozwojowej:
mgr Jolanta Madej

7. Arteterapia w praktyce klinicznej:
mgr Tomasz Kuta

8. Psychoanalityczna arteterapia:

dr hab. Klaudia Węc, prof. AIK