ARTETERAPIA W PRAKTYCE ROZWOJOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Arteterapia w podejściu rozwojowym jest formą terapii niedyrektywnej z wykorzystaniem sztuki, opartą na wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży, mająca szerokie spektrum zastosowania począwszy od sfery społeczno- emocjonalnej, sensoryczno- motorycznej, usprawnianiu procesu socjalizacji, rozwoju kreatywności po rozwój osobowości. Terapeuta uczestniczy w procesie twórczym razem z młodym klientem, otaczając go uważną i nieoceniającą obserwacją procesu twórczego. Celem…

Terapia indywidualna w arteterapii

Recenzja książki pt.: Arteterapia indywidualna. Część 4. Pod red. naukową Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej – Plaskoty. Engram Difin, Warszawa 2020 IV tom serii wydawniczej „Arteterapia” pod redakcją prof. dr hab. med. Bartosza Łozy i dr n. hum. Aleksandry Chmielnickiej Plaskoty to ważne i oczekiwane przez arteterapeutów uzupełnienie potrzebnej im wiedzy z zakresu teorii i…

Kolejna edycja

Przed nami kolejna Letnia Szkoła Kajrosowców, której ideą jest wymiana doświadczeń, a także prezentacja warsztatów prowadzonych przez certyfikowanych arteterapeutów SAP Kajros. Podobnie jak w ubiegłym roku, spotkanie będzie doskonałą okazją do podjęcia ciekawych tematów, a także przeżycia niezapomnianych chwil podczas zajęć. Tegoroczna edycja odbędzie się 18- 20.09.2020. Wkrótce więcej szczegółów.

“Miejsce sztuki”

prof. Hanna Maria Ograbisz- Krawiec Od zarania dziejów człowiek poprzez sztukę obłaskawiał nieznane siły natury. Nadawał kształt, postać TAJEMNICY, która budziła w nim lęk. Za pomocą materialnej wizualizacji dokonywał rytualnej demaskacji obcego, niepojmowalnego dla niego Świata. Ujarzmiał Go. Mentalnie zaprzyjaźniał się z Jego energią, poznawał Go na drodze nieuświadomionej medytacji, która zawsze towarzyszy twórczemu aktowi.…

Rekomendacja SAP

Akademia Ignatianum w Krakowie prowadzi nabór na studia II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: Arteterapia z twórczą resocjalizacją. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu prowadzi rekrutację na studia podyplomowe: Arteterapia. Obie Uczelnie uzyskały rekomendację SAP Kajros, a wśród wykładowców prowadzących zajęcia się eksperci Stowarzyszenia.