mgr Violetta Marcinkowska

Recytatorka i aktorka, uczestniczka i laureatka licznych konkursów w kategorii recytacja i teatr jednego aktora .Wieloletni instruktor teatralny i animatorka działań kulturalnych, reżyser i opiekun artystyczny grupy teatralnej „Scena Sytuacji”, współredaktor Głogowskiego Miesięcznika Kulturalnego MIT. W latach 1991-1993 kierownik OTPT (Ośrodka Twórczej Pracy Teatralnej) Graal, w latach 1994 -2007 wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie,…

dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD

Certyfikowany edukator arteterapii i superwizor Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros” Najlepiej czuje się, kiedy organizuje i prowadzi wszelkie warsztaty, zatem podczas plastycznego kunsztowania, twórczego rozwijania, artystycznego kombinowania i arteterapeutycznego oddychania. Poza tym: plastyk, pedagog, propagator twórczego życia i historyk wychowania. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku Wychowanie Plastyczne, dyplom z wyróżnieniem obroniła…

dr Edyta M. Nieduziak

Absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMSC w Lublinie, a także filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS. Arteterapeuta. Oligofrenopedagog. Doktor nauk humanistycznych. W latach 2001/02 oraz 2002/03 kierownik Studium Pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Przebieg kariery naukowej, najważniejsze osiągnięcia naukowe, wyróżnienia i nagrody: 1993 Certificat d’Etudes de Langue Française 1998 Diplôme Approfondi…

18 lat SAP KAJROS. Sylwetki arteterapeutów

Michał Maciejak pedagog, trener dramy (w trakcie procesu certyfikacyjnego na superwizora metody dramy), trener warsztatów profilaktycznych i antyprzemocowych, wykładowca akademicki, członek zespołu programowego projektu Sztama w edukacji na rzecz zmiany. Współautor treści w bezpłatnej publikacji dla młodzieży: Toolbook – ćwiczenia na pogmatwane chwile. Autor artykułów z pogranicza wykorzystania dramy w profilaktyce, przeciwdziałania przemocy i zdrowia…

18 lat SAP KAJROS. Sylwetki arteterapeutów

Aldona Żejmo- Kudelska – superwizorka metody dramy Drama Way (od 2012 roku), trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, nauczycielka akademicka Akademii Teatralnej w Warszawie, fundatorka i Prezeska Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way, autorka wielu artykułów na temat Teatru Zaangażowanego Społecznie. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, CESLĘ (Centrum Studiów Latynoamerykańskich), Szkołę…