List protestacyjny Stowarzyszenia SAP KAJROS wobec nieprofesjonalnego prowadzenia praktyk kształcenia w zakresie arteterapii

Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich Kajros po raz kolejny  ustosunkowuje się do pojawiających się na stronach internetowych  zalewu nowych, atrakcyjnie brzmiących, ale nie sprawdzonych ofert  kształcenia w zakresie arteterapii, jak np. kursów szkolenia on-line arteterapii. Szanowne Koleżanki i Koledzy “Kajrosowcy!” Powinniśmy wszyscy, w sposób zdecydowany sprzeciwiać się organizowaniu coraz to krótszych kursów z różnych dziedzin arteterapii, kończących się…

Odnowienie certyfikatu terapeuty

Osoby posiadające certyfikat SAP Kajros odbywają regularną, co 5 lat aktualizację swoich dokonań w postaci złożenia dokumentacji potwierdzającej kompetencje osobowościowe oraz szkoleniowe arteterapeuty Kajros. SAP zaprasza swoich CERTYFIKOWANYCH członków do składania zaświadczeń o pozostawaniu w regularnej praktyce arteterapeutycznej. ARTETERAPEUTA w celu odnowienia ważności certyfikatu składa: – informację o aktualnie prowadzonej praktyce ARTETERAPEUTYCZNEJ, w tym: miejsce, ilość godzin terapii, ilość i rodzaj…

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY

Zarząd SAP KAJROS  informuje, że został wyznaczony termin jesiennej sesji certyfikacyjnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września 2020 r. Wkrótce szczegółowe informacje.

W związku z wymaganiami dot. Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza o współpracy międzynarodowej Kalisza w 2019 roku

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące współpracy międzynarodowej uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich “Kajros” od 2007 roku współpracuje Z Europejskim Konsorcjum Edukacji w Arteterapii (European Consortium For Arts Therapies-ECArTE. Ze strony Stowarzyszenia w tej współpracy uczestniczą dr Anita Stefańska -obecna  Prezes SAP “Kajros”, dr Diana Gulińska- Grzeluszka (Skarbnik) i dr hab. Wita Szulc -Honorowy Prezes.…