Akredytacja SAP Kajros dla Uczelni

W ramach swojej działalności, stowarzyszenie, dba o standardy kształcenia arteterapeutów, między innymi przez opracowanie kodeksu etycznego arteterapeuty, organizację cyklicznych sesji warsztatowych dla swoich członków, opracowując standardy jakości arteterapii oraz wydając certyfikaty SAP Kajros. W trosce…

Certyfikat- przedłużenie ważności

Przypominamy, iż Arteterapeuta, który uzyskał certyfikat SAP Kajros ma obowiązek przesyłania Komisji Certyfikacyjnej sprawozdania z działań, w których uczestniczył w okresie ostatnich 5 lat (okres ważności certyfikatu). Prosimy Koleżanki i Kolegów, którym ważność certyfikatu minęła/mija w tym roku…

O kształceniu arteterapeutów słów kilka

Pierwszy regularny kurs AT odbył się na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, poprzez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uniwersytet Wrocławski był pierwszą uczelnią oferującą studia doktoranckie w zakresie pedagogiki, ze specjalnością w zakresie terapii sztuką.…

Rekomendacja studiów- zmiany

W roku akademickim 2021/2022 rekomendację dla studiów otrzymały następujące uczelnie: Uniwersytet Zielonogórski Akademia Ignatianum

Uroczystości pogrzebowe prof. dr hab. Wity Szulc

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie 19 października 2021 roku o godz. 11.30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Żbikowa w Poznaniu. Pogrzeb po mszy św. o godzinie 13.50 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.