Lista arteterapeutów posiadających certyfikat arteterapeuty i/ lub edukatora arteterapii Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros:

Marzena Bogus

Katarzyna Burzyńska

Anna Glińska- Lachowicz

Dorota Gołąb

Diana Gulińska- Grzeluszka

Jolanta Gisman- Stoch

Małgorzata Głowacka

Marta Holeksa

Dorota Izdebska

Monika Jaworska- Witkowska

Andrea Jaworska

Wiesław Karolak

Wojciech Kotylak

Bożenna Krukowska

Sławomir Krzyśka

Tomasz Kuta

Dorota Lesicka

Ireneusz Lesicki

Mirosława E. Lisowska

Jolanta Łysakowska

Jolanta Madej

Violetta Marcinkowska

Magdalena Nowakowska

Agata Rappe

Anna Rojewska Nowak

Marzena Ryś

Anita Stefańska

Katarzyna Strojna

Małgorzata Siemież

Hanna Smoczek

Andrzej Stogowski

Ewa Szmidt

Anna Szymanowska

Wita Szulc

Katarzyna Szeliga

Ewa Szkudlarek

Aleksandra Walkowicz

Dorota Wroczyńska

Joanna Wcześny

Od 2019 roku, zgodnie ze zmianami w Statucie SAP, obowiązuje egzamin przed Komisją Certyfikacyjną. SAP Kajros uznaje, że arteterapeuta posiada Certyfikat Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich w określonej dziedzinie terapii sztuką i/ lub Edukatora Arteterapii

Po sprawdzeniu umiejętności praktycznych i teoretycznych oraz złożeniu wymaganych dokumentów, Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich Kajros uznaje, że arteterapeuta i/lub edukator arteterapii posiadający Certyfikat SAP Kajros dysponuje kwalifikacjami do samodzielnego prowadzenia arteterapii, ustawicznie aktualizuje wiedzę i umiejętności zawodowe, swoją pracę poddaje społecznemu oglądowi i postępuje zgodnie z Kodeksem Etycznym SAP Kajros.

Komisja certyfikacyjna przeprowadzająca certyfikowanie składa się z wykwalifikowanych ekspertów SAP Kajros.

W komisji podczas egzaminu kompetencyjnego zasiadają od 2019 roku eksperci (superwizorzy). Lista dostępna jest dla osób ubiegających się o certyfikat w Zarządzie SAP Kajros.

CERTYFIKATY HONOROWE

Członkostwo honorowe w SAP Kajros uzyskuje się na zaproszenie Zarządu, w uznaniu szczególnych zasług dla polskiej arteterapii. Certyfikaty są uroczyście wręczane na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.  Certyfikaty honorowe otrzymali:

Andrea Jaworska

Wiesław Karolak

Magdalena Nowakowska

Karen Pence

Elżbieta Rybicka

Sara Scoble

Wita Szulc

Klaudia Węc