Podstawowe informacje

NIP 618-198-21-96

REGON 634468608

Stowarzyszenie zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu
w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 27.03.2003 r.
KRS 0000145673

nr konta: PKO BP O/Kalisz

91 1020 2212 0000 5602 0100 0595

Znajdziesz nas tu:

ul. Nowy Świat 28/30 
62-800 Kalisz

Skontaktuj się z nami:

Email: rzecznik@kajros.pl


Facebook-f