dr hab. Anita Stefańska

Pedagog artystyczny spec. teatr, oligofrenopedagog, dyplomowany arteterapeuta, instruktor teatralny spec. reżyseria (wychowanka prof. W. Wilhelma); Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek North American Drama Therapy Association (NADTA), animator polskiego i międzynarodowego ruchu arteterapii -autorka ponad 60 autorskich warsztatów arteterapii i teatroterapii opracowanych i realizowany dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, artystów, terapeutów, instruktorów i pracowników socjalnych, autorka licznych publikacji nt. teatroterapii m.in. monografii Teatroterapia jako metoda kształtowania poczucia godności u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ważnym obszarem jej zainteresowań twórczych są warsztaty teatroterapii, na których dzieli się swoimi praktycznymi doświadczeniami z nauczycielami, psychologami i terapeutami oraz innym specjalistami ze Wschodniej i Środkowej Europy.