Absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMSC w Lublinie, a także filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS. Arteterapeuta. Oligofrenopedagog. Doktor nauk humanistycznych.

W latach 2001/02 oraz 2002/03 kierownik Studium Pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu.

Przebieg kariery naukowej, najważniejsze osiągnięcia naukowe, wyróżnienia i nagrody:

 • 1993 Certificat d’Etudes de Langue Française 1998 Diplôme Approfondi de Langue Française
 • 2005-2009 współpraca z L. Fitzgerald Taylor i L. O’Hanlon z No Nonsense Theatre Company (Wielka Brytania) – grupą złożona m.in. z osób z ASD
 • od 2020 w Zespole ds. Współpracy Badawczej z Otoczeniem w Instytucie Pedagogiki WNS
 • od 2020 liderka Zespołu badań nad autyzmem w Instytucie Pedagogiki WNS
 • 2016, 2017, 2018 Zespół ds. wprowadzenia modelu i standardów wsparcia osób z ASD na podstawie projektu „Linia wsparcia”- działania wspierające osoby z autyzmem, całościowym zaburzeniem rozwoju dla Caritas Ziemi Sandomierskiej, finansowany ze środków PFRON
 • od 2013 w Zespole Samokształceniowm Doktorów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk 2003 w Zespole pod nazwą „Twórczość i terapia” finansowanym ze środków KBN (636/P/DS./03), Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej, Stowarzyszenia „Integracja”
 • 2003 w Zespole pod nazwą „Społeczno–kulturowe konteksty integracji osób niepełnosprawnych” finansowanym ze środków PFRON dla Stowarzyszenia „Integracja”
 • nagroda rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne
 • recenzentka dla International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies
 • nagrody i wyróżnienia Letnich Szkół Młodych Pedagogów: Nagroda i dyplom „Strzał w 10” za troskę o artystyczny i interdyscyplinarny charakter XXX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów; Nagroda i dyplom za „Twórczy Szum” w ramach XXIX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów
 • nagrody w konkursach fotograficznych: m.in. 2019 – W obliczu Sandomierza, wyróżnienie; Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu: 2019 I miejsce (Kwiaty polskich łąk), 2018 III miejsce (Zaczarowane drzewo), 2017 III miejsce (Wiślane pejzaże), 2016 III miejsce (Co w trawie piszczy?)
 • wyróżnienie w Konkursie Fotograficznym „Cztery Pory Roku” organizowanym przez posła RP M. Plutę (2014)
 • nominacja do wystaw krajowych i międzynarodowych fotografii pt. Axis mundi, Historia matematyki zgłoszonych do VII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Mathematics in fokus” (2016); wyróżnienie za pracę Przestrzeń domknięta (2014)
 • nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Recenzję Teatralną Fundacji im. M. Bechczyc–Rudnickiej w Lublinie (1996)