Michał Maciejak pedagog, trener dramy (w trakcie procesu certyfikacyjnego na superwizora metody dramy), trener warsztatów profilaktycznych i antyprzemocowych, wykładowca akademicki, członek zespołu programowego projektu Sztama w edukacji na rzecz zmiany. Współautor treści w bezpłatnej publikacji dla młodzieży: Toolbook – ćwiczenia na pogmatwane chwile. Autor artykułów z pogranicza wykorzystania dramy w profilaktyce, przeciwdziałania przemocy i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (www.michalmaciejak.com). Prezes zarządu i współzałożyciel Centrum Wsparcia Psychospołecznego.

Ukończył studia licencjackie na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (kierunek: Pedagogika w zakresie prewencji patologii i zagrożeń społecznych), studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej). Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z zakresu dramy i dramaterapii m.in. Teatru ze Społecznością, Rainbow of Desire, Bibliodramy, Storytellingu. Obecnie student II stopniu kursu kwalifikacyjnego w Polskiej Szkole Dramaterapii.

Ponad piętnaście lat wspiera dzieci, młodzież oraz specjalistki i specjalistów pracujące z nimi, tworząc i realizując autorskie programy warsztatów i szkoleń. Przeprowadził ponad 7500 godzin szkoleń, warsztatów i treningów oraz ponad 250 szkoleń online.

Współpracował z UNHCR, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, NGO (Fundacją Instytut Psychologii Mitu, Drama Way, HerStory, Fundacją Chrześcijańską NEBO), Federacją Rosa, Liderami i Liderkami NGOsów przeciwdziałających przemocy ze względu na płeć z całej Europy w ramach projektu ERASMUS+, Caritas, firmami, wydawnictwami, szkołami, uczelniami, samorządami, kuratorami, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi na terenie całej Polski. Współtworzył projekt Teatru Forum: Scena dla Twardziela.

Kocha góry, dramę, dobrą kawę, realizm magiczny w literaturze, długie spacery i pracę z ludźmi – jak podkreśla, kolejność jest przypadkowa.