Aldona Żejmo- Kudelska – superwizorka metody dramy Drama Way (od 2012 roku), trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, nauczycielka akademicka Akademii Teatralnej w Warszawie, fundatorka i Prezeska Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way, autorka wielu artykułów na temat Teatru Zaangażowanego Społecznie.

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, CESLĘ (Centrum Studiów Latynoamerykańskich), Szkołę Trenerów Biznesu TROP, uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych z zakresu dramy i dramaterapii prowadzonych w Polsce i Wielkiej Brytanii przez m.in. John’a Somersa, Madaline Anderson-Warren, Ann Seymour oraz Adriana Jacksona. Jest absolwentką stażu w zespole terapeutów rodzinnych Grupy Synapsis oraz kursu w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła także kurs dramy w Stowarzyszeniu ASSITEJ.

Od 2000 roku wprowadzała metodę dramy do Polski, tworząc w latach 2000- 2008 Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”. W latach 2002-2005 była członkinią jego Zarządu, a w latach 2005-2008 jego Prezeską. Jest współtwórczynią i trenerką powstałej w 2012 roku Szkoły Trenerów Dramy Drama Way – jedynego kompleksowego szkolenia trenerów dramy Polsce. Od 2013 roku odpowiada za koordynację merytoryczną i organizacyjną Szkoły Trenerów Dramy Drama Way.

Od 2011 roku prowadzi procesowe Treningi dramowe dla trenerów łącząc doświadczenie praktyka dramy z pogłębioną wiedzą z zakresu pracy z grupą. W latach 2015-2018 odpowiadała organizacyjnie za duży projekt szkoleniowy realizowany we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach którego współtworzyła i realizowała nowatorskie scenariusze edukacyjne adresowane do służb mundurowych m.in. na temat PTSD czy przeciwdziałania przemocy. Szkoleniami zostało objętych ponad 5.000 uczestników z całej Polski. W 2019 roku rozpoczęła stałą współpracę ze Stowarzyszeniem OPTA w ramach której prowadzi konsultacje, warsztaty terapeutyczne i treningi dla osób doświadczających przemocy. Zainteresowania teoretyczne realizuje prowadząc fakultet na temat dramy dla studentów Akademii Teatralnej w Warszawie.

Od 2012 roku realizuje projekty edukacyjne wykorzystujące dramę i teatr na zlecenie firm i instytucji m.in. SWPS-u, Straży Miejskiej, Teatru Polskiego. Od 2019 roku prowadzi międzynarodowe projekty szkoleniowe/edukacyjne adresowane do trenerów z całej Europy, realizowane w ramach projektów Erasmus. Równolegle, w ramach działań w Fundacji Drama Way, od 2011 r. tworzy i realizuje projekty edukacyjne i rozwojowe adresowane do młodzieży i społeczności lokalnych wykorzystujące metodę dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie (szczególnie Teatr Forum i Teatr ze społecznością). W latach 20013 – 2018 współprowadziła ponad 1200 godzin warsztatów szkoleniowych dla ok. 250 trenerów z całej Polski.

Obecnie doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w II stopniu kursu kwalifikacyjnego w Polskiej Szkole Dramaterapii (zakończenie szkolenia – lipiec 2021). Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Kocha góry po których z radością wędruje oraz spokój Podlasia, które jest jej drugim domem. Marzy o własnym sadzie i ogrodzie.