Otrzymanie rekomendacji SAP Kajros stanowi swego rodzaju certyfikat jakości. Oznacza, że dana placówka, jej kadra, program oraz idea  kształcenia i dotychczasowe osiągnięcia gwarantują wyszkolenie arteterapeutów na poziomie równym lub wyższym standardom Stowarzyszenia SAP Kajros. W roku 2020 akredytację posiadają:

Uniwersytet Zielonogórski (Zielona Góra)

Akademia Ignatianum (Kraków)

Wyższa Szkoła Humanitas (Sosnowiec)