W odpowiedzi na zapytanie dotyczące współpracy międzynarodowej uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „Kajros” od 2007 roku współpracuje Z Europejskim Konsorcjum Edukacji w Arteterapii (European Consortium For Arts Therapies-ECArTE. Ze strony Stowarzyszenia w tej współpracy uczestniczą dr Anita Stefańska -obecna  Prezes SAP „Kajros”, dr Diana Gulińska- Grzeluszka (Skarbnik) i dr hab. Wita Szulc -Honorowy Prezes.

Współpraca dotyczy problemów związanych z edukacją.
W roku 2019 dr hab. Wita Szulc uczestniczyła w 15. Europejskiej Konferencji ECArTE w Alcala de Henares (Hiszpania) w dniach od 11 – 14. września 2019. Jako Globalny Reprezentant ECArTE (Global Representative), podczas Zgromadzenia Ogólnego ECArTE, towarzyszącego konferencji złożyła, jak co roku sprawozdanie z aktywności Stowarzyszenia w zakresie edukacji informując o uczelniach i innych instytucjach oświatowych, które prowadzą studia lub kursy pt. „Arteterapia” i mają patronat SAP „Kajros”.  Sprawozdanie można przeczytać na stronie www.ecarte.info


Z wyrazami szacunku
Wita Szulc
Hon. Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”