W dniach 18- 20.09.2020 odbędzie się letnia edycja Szkoły Kajrosowców. W tym roku spotykamy się w przepięknych pracowniach pod Poznaniem. Już dzisiaj prezentujemy pierwszy warsztat arteterapeutyczny:

„WARSZTAT RZEŹBIARSKI- POZA MATRIXEM…”

Prowadząca: prof. UAM dr hab. Hanna Maria Ograbisz- Krawiec

Artysta rzeźbiarz. Urodzona w Poznaniu. Studia w latach 1980-85 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom w zakresie rzeźby i tkaniny artystycznej w pracowniach: Prof.Olgierda Truszyńskiego i prof. Magdaleny Abakanowicz. Liczne wystawy, autorka wielu rzeźbiarskich environnement i aranżacji plenerowych. W twórczości artystycznej akcentuje problem zależności formy rzeźbiarskiej wobec szeroko rozumianej przestrzeni i otoczenia. Podejmuje refleksje na temat duchowości i egzystencji człowieka przy wykorzystaniu form absktakcyjnych oraz różnorodnych konwencji figuratywnych. Do roku 2005r. pracowała na stanowisku adiunkta II° na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, później w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach również na stanowisku adiunkta II° następnie na Uniwersytecie Zielonogórskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Obecnie pracuje na Poznańskim UAM na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Autorka wielu wystaw i realizacji indywidualnych w kraju i zagranicą (Niemcy, Czechy, Białoruś, Syria Australia) uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Kieruje sekcją arteterapii wizualnej SAP Kajros.