W dniach 18- 20.09.2020 odbędzie się letnia edycja Szkoły Kajrosowców. W tym roku spotykamy się w przepięknych pracowniach pod Poznaniem. Dzisiaj prezentujemy drugi warsztat arteterapeutyczny:

„Poruszające obecności”

Prowadząca: mgr Jolanta Gisman- Stoch

Podczas spotkania z Jolantą Gisman- Stoch, poznamy także Model procesu twórczego w arteterapii i edukacji artystycznej (Model Synkretyczny), nad którym autorka pracowała z profesorem Malcolmem Rossem z UK; Malcolm Ross with Jolanta Gisman-Stoch: „Cultivating Arts in Education and Therapy” Routledge, London, New York 2011

Jolanta Gisman- Stoch- pedagog sztuki i animatorka działań artystycznych oraz arteterapeutka. Od ponad 30 lat związana z cieszyńskim wydziałem Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, obecnie – Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Autorka ponad 100 warsztatów z zakresu edukacji, animacji artystycznej i arteterapii. Swoje działania prowadzi we współpracy z instytucjami edukacyjnymi, społecznymi i kulturalnymi: Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka, Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci z Porażeniem Mózgowym oraz Fundacją ING Bank Dzieciom. Prowadzi warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodzin, dla ludzi starszych, młodzieży, dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, kobiet borykających się z problemem przemocy w rodzinie.

Od 14 lat prowadzi autorskie terenowe obozy twórcze dla studentów animacji społeczno–kulturalnej i edukacji kulturalnej. Ich uczestnicy łączą pracę twórczą prowadzoną w środowisku naturalnym z pracą animacyjną i refleksją nad własnymi działaniami twórczymi. Obozy są podsumowywane publikacjami artystycznymi realizowanymi w formie wystaw i aranżacji przestrzeni. Ostatnia wystawa: 11 Lotów Ikara, czerwiec 2019, pracownia animacji „Pod Aulą”, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od 1993 roku współpracuje z profesorem Malcolmem Rossem – obecnie emerytowanym dyrektorem Instytutu Badań nad Sztuką i Rozwojem Uniwersytetu Exeter UK. Współautorka książki: Malcolm Ross with Jolanta Gisman-Stoch, Cultivating the Arts in Education and Therapy. Routledge. London, New York 2011; Od 13 lat instruktorka ruchu terapeutycznego tai-chi. Członek „Kajros” od 2019, certyfikowany arteterapeuta Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”.