W dniach 18- 20.09.2020 odbędzie się letnia edycja Szkoły Kajrosowców. W tym roku spotykamy się w przepięknych pracowniach pod Poznaniem. Dzisiaj prezentujemy trzeci warsztat arteterapeutyczny:

„Kontrast i harmonia”

(warsztat choreoterapeutyczny)

Kontrast i harmonia to zaproszenie do samopoznania i autokreacji, podróż w obszar różnorodnych, kontrastowych jakości oparta o improwizacje i polisensoryczność. Stwarza możliwość doświadczania cielesności i bycia ze sobą i przy sobie jak również z innymi we wspólnej przestrzeni. To wreszcie praca z plastycznością ciała, wyobraźnią i intuicją, uświadomieniem sobie, co jest bliskie, a co dalekie. Na warsztat zapraszamy wszystkich, którzy poszukują nowych form wyrażania siebie, ekspresji emocji, możliwości rozładowania napięcia emocjonalnego, a także relaksu.

Prowadzący: nie rodzeństwo. Nie małżeństwo. Koleżeństwo! I to w działaniu. Połączeni pasją, kontrastowi względem siebie, a jednocześnie harmonizujący:

dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta 

pedagog, surdopedagog, instruktor choreoterapii, terapeuta integracji bilateralnej.Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka „Studium Terapii przez Sztukę” w Teatrze Ludowym w Krakowie. Terapii tańcem i ruchem uczyła się pod kierunkiem dr Marzeny Śniarowskiej- Tlatlik, Zuzanny Pędzich, Victorii Day Fox, Agnieszki Sokołowskiej i Izabeli Guzek. Nieustannie doskonali i superwizuje swój warsztat pracy.  Prowadzi sesje arteterapeutyczne dla dzieci z dysfunkcją narządu słuchu i zaburzeniami rozwoju.

mgr Tomasz Kuta
psycholog, psychoterapeuta, pedagog, logopeda. Certyfikowany arteterapeuta. Superwizor arteterapii, a także sekretarz Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros. W stowarzyszeniu kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym. Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. Choreoterapii uczył się w Śląskim Teatrze Tańca, a także pod kierunkiem terapeutów Gestalt oraz choreoterapeutów.

W 2016 roku, w ramach obchodów „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Autor artykułów naukowych, a także prelegent podczas konferencji poświęconych arteterapii.