Studia podyplomowe Arteterapia w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

Celem studiów jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zastosowania sztuki w procesie terapeutycznym. Słuchacze nabędą umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia arteterapii z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poznają terapię przez sztukę jako metodę leczenia, a także rozwoju. Zostaną zapoznani z podejściem rozwojowym, medycznym, a także klinicznym w arteterapii.  Szczególny nacisk podczas studiów zostanie położny na zdobycie umiejętności praktycznych w obszarze wykorzystania technik i programów arteterapeutycznych, a także prowadzenia dialogu arteterapeutycznego.

Atuty studiów:

  • Kierunek (jako jeden z trzech w Polsce) uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”  
  • Wśród prowadzących zajęcia są certyfikowani arteterapeuci, superwizorzy arteterapii  SAP Kajros, a także psychologowie i psychoterapeuci pracujący w różnych nurtach
  • Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi 
  • Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów (Teatr Terapeutyczny, drama, kurs podstaw arteterapii rozwojowej, arteterapii klinicznej, biblioterapii)

Głównym celem kadry dydaktycznej na kierunku „Arteterapia” w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat, stąd program realizują znakomici wykładowcy akademiccy w dziedzinach objętych zakresem studiów. Wśród prowadzących, m.in.:

dr hab. Anita Stefańska

Pedagog artystyczny, oligofrenopedagog, dyplomowany arteterapeuta. Superwizor arteterapii SAP Kajros. Instruktor teatralny (wychowanka prof. W. Wilhelma); Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek North American Drama Therapy Association (NADTA). Animator polskiego i międzynarodowego ruchu arteterapii. Autorka ponad 60 autorskich warsztatów z arteterapii i teatroterapii dla pedagogów, psychologów i terapeutów ze Wschodniej i Środkowej Europy. Naukowiec i wykładowca akademicki. Autorka licznych publikacji naukowych. W roku 2019 uczestniczyła w spotkaniu z Karen Pence, Drugą Damą USA,  przedstawiając polską arteterapię

dr hab. Wita Szulc
Regionalny Reprezentant ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education) w Polsce. Kierownik Zakładu Arteterapii i Edukacji Wczesnoszkolnej, i  pierwszego w Polsce kierunku studiów licencjackich i podyplomowych „Arteterapia”,  prowadziła (i nadal prowadzi) seminarium doktorskie Arteterapia”, uznane przez ECArTE. Najważniejsze publikacje książkowe: „Kulturoterapia”  Poznań 1988/1994, „Sztuka i terapia” Warszawa 1993, „Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji”. Lublin 2005, „Arteterapia – narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki” Warszawa 2011, „Kajros i arteterapia. Opowieść autobiograficzna” Warszawa 2013 „Arteterapia oparta na wiedzy” Legnica 2014

mgr Tomasz Kuta
Psycholog, pedagog, logopeda. Certyfikowany arteterapeuta. Superwizor arteterapii, a także sekretarz Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros. W stowarzyszeniu kieruje także sekcją arteterapii w podejściu klinicznym.  Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Autor artykułów naukowych, a także prelegent podczas konferencji poświęconych arteterapii

Szczegółowe informacje można uzyskać:

podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

telefon: 32 363-12-06

www.humanitas.edu.pl