Psycholog, logopeda, pedagog. Absolwent studiów z zakresu psychoterapii  w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym SAP Kajros. Dyrektor ds doskonalenia zawodowego Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Instytut Edukacji Psychologii i Terapii w Gliwicach. Współtwórca jednego z pierwszych w Polsce integracyjnych teatrów tańca, w którym grały osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Sam tańca klasycznego uczył się przez kilka lat pod kierunkiem Joanny Ksol. Za swój spektakl dyplomowy otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Tarnowskie Góry. Przez wiele lat konferansjer. W swojej pracy scenicznej zapowiadał artystów krakowskiej Piwnicy pod Baranami, artystów sceny polskiej (m.in. Małgorzata Ostrowska), a także sceny śląskiej (m.in. Elżbieta Okupska). Prowadził koncerty, nad którymi patronat obejmowali Henryk Mikołaj Górecki czy Wojciech Kilar. Jako szczególnie istotne wymienia koncerty muzyki filmowej, które prowadził w Polsce, Holandii i Niemczech.

Ukończył wiele kursów i warsztatów z zakresu choreoterapii i terapii przez ruch, między innymi w ramach Międzynarodowych Konferencji Tańca. Od 15 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów “Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Wykładowca akademicki. Kierownik merytoryczny studiów z zakresu arteterapii, a także terapii dzieci i młodzieży. Współpracuje z uczelniami prowadząc konwersatoria, wykłady i ćwiczenia z szeroko rozumianej terapii przez sztukę, psychologii oraz pedagogiki. Autor publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności oraz arteterapii. Twórca multimedialnych pakietów dla psychologów, pedagogów i terapeutów z obszaru arteterapii i socjoterapii.

Pracuje autorską metodą arteterapeutycznego treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, która zyskała przychylność nauczycieli, psychologów oraz psychoterapeutów. Od kilku lat prezentuje swoją metodę w ramach szkoleń dla branży oświatowej współpracując z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi, a także warsztatów dla terapeutów z oddziałów psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego. W działaniach terapeutycznych wykorzystuje także arteterapię w podejściu klinicznym pracując z klientami z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, a także doświadczeniem traumy.

Prelegent polskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Poza działaniami arteterapeutycznymi, prowadzi terapię psychologiczną współpracując z placówkami oświatowymi, wsparcia dziennego, a także gabinetami prywatnymi. Jest certyfikowanym Trenerem Treningu Zastępowania Agresji, a także Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych.

Obecnie odbywa kształcenie w szkole doktorskiej.