Pedagog resocjalizacyjny. Absolwent Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Biblioterapeuta. Kierownik Biblioteki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także wykładowca na Studiach Podyplomowych Biblioterapii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi biblioterapię dla seniorów w ramach współpracy z różnymi instytucjami. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność. Otrzymał między innymi Nagrodę Prezydenta Wrocławia za działalność na rzecz rozwoju bibliotekarstwa we Wrocławiu za rok 2014 i Odznakę Honorową w uznaniu zasług Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (2012). Jego zainteresowania zawodowe związane są z biblioterapią reminiscencyjną i biblioterapią w edukacji inkluzyjnej.

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Editorial Board Member for Journal of Poetry Therapy (2022 – )
 • Kierownik grantu wewnętrznego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pt.: „Znaczenie biblioterapii w podwyższaniu poczucia sensu życia mieszkańców domów pomocy społecznej w podeszłym wieku” w ramach zadania badawczego Tematyka inności w badaniach naukowych i praktykach społecznych (Termin realizacji: 15.06.2017 – 31.03.2018 r.)
 • Członek Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2016 r. do 2021 r.)
 • Członek Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2016 r.)
 • Przewodniczący Krajowej Sekcji Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (od 25.10.2013 r. do 1.06.2018 r.),
 • Sekretarz redakcji Przeglądu Biblioterapeutycznego (od 2011 r.), (Przegląd Biblioterapeutyczny znajduje się w części B wykazu punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • Sekretarz Studiów Podyplomowych Biblioterapii w Instytucie Psychologii UWr (od 2011 r.),
 • Członek Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2013-2017 (od 6 marca 2013),
 • Członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu na lata 2013-2017,
 • Przewodniczący Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Uniwersytecie Wrocławskim (od 23 listopada 2011)
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Biblioterapeutycznym we Wrocławiu (19 października 2011)

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 • Urbanek A., Kamiński A., Chatzipentidis K. (2021). Original Hip-Hop Lyrics in Pedagogical Therapy of Adolescents with Socialization Deficits. „Journal of Poetry Therapy” [IN PRESS]. (ISSN 1567-2344; SJR 2019: 0.213)
 • Chatzipentidis Kiriakos (2020). Biblioterapia reminiscencyjna osób starszych i możliwości jej zastosowania podczas epidemii COVID-19. Dyskurs&Dialog 2020/2, s. 107-117.
 • Czernianin W., Czernianin H., Chatzipentidis K. (2019). Effect of Bibliotherapy: A Review and Perspective from Poland. “Journal of Poetry Therapy”, Vol. 32, iss. 2, s. 78-94. (ISSN 1567-2344; SJR 2017: 0,25)
 • Karpova N., Golzitskaya А., Czernianin W., Chatzipentidis K., Mazza N. (2018). Bibliotherapy in Russia, in Poland, in USA. „Voprosy psikhologii”, Vol. 5, pp. 136-144. (ISSN: 0042-8841, IF: 0,360)
 • Chatzipentidis K. (2017) Biblioterapia w edukacji inkluzyjnej, Przegląd Biblioterapeutyczny. T. 7, nr 1, s. 71-78.
 • Chatzipentidis K. (2017) Biblioterapia rodzeństwa dzieci z autyzmem, Przegląd Biblioterapeutyczny. – T. 7, nr 1, s. 79-88
 • Czernianin W., Czernianin H., Chatzipentidis K. (2017) Podstawy współczesnej biblioterapii: podręcznik akademicki, Seria monograficzna „Przeglądu Biblioterapeutycznego” Monografia nr 2, Wydawnictwo eBooki.com.pl, ss. 408.
 • Szemplińska A., Chatzipentidis K. (2017) Zastosowanie biblioterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie wspólnoty L’Arche, Edukacja Humanistyczna Nr 1, s. 161-170.
 • Chatzipentidis K. Narracyjne gry fabularne : aspekty terapeutyczne / Kiriakos Chatzipentidis // W: OtwarciBibliotekarze.eu : materiały z VI Forum Młodych Bibliotekarzy, Poznań, 15-16 września 2011 r. / [red. Aleksandra Szulc]. – Poznań : Biblioteka Uniwersytecka, 2013. – S. 147-152. – Streszcz. w jęz. pol.

AKTYWNY UDZIAŁ W WYBRANYCH KONFERENCJACH

 • Kiriakos Chatzipentidis, Music-therapy in University of the Third Age in Seoul National University in South Korea, Международная научная конференция «ПСИХОЛОГИЯ, ЛИТЕРАТУРА, КИНОВ ДИАЛОГЕ С ТЕАТРОМ» Москва, 3–5 декабря 2019 г., organizowany przez Психологический институт Российской академии образования (ПИ РАО), Литературный институт имени А.М. ГорькогоТеатральный институт имени Бориса Щукинапри Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Государственный центральный театральный музей имени А.А. БахрушинаРосcийская школьная библиотечная ассоциация
 • Udział w sympozjum „Metodologiczne seminaria z zastosowania biblioterapii i wybranych technik arteterapeutycznych w pracy z osobami z niepełnosprawnością” Instytut Psychologii, Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie, 30.11.2017-4.12.2017 r.
 • Kiriakos Chatzipentidis, Biblioterapia reminiscencyjna w domach pomocy społecznej, II Konferencja Naukowa z cyklu: WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH „Nic o nas bez nas” – osoby z niepełnosprawnościami w drodze ku dorosłości pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy KNP PAN, Wrocław, 25 września 2017 r.
 • Wiktor Czernianin, Kiriakos Chatzipentidis, Dorosłe osoby z niepełnosprawnością jako twórcy literaccy II Konferencja Naukowa z cyklu: WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH „Nic o nas bez nas” – osoby z niepełnosprawnościami w drodze ku dorosłości pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy KNP PAN, Wrocław, 25 września 2017 r.
 • Kiriakos Chatzipentidis, MOVIE-THERAPY FOR SENIORS IN SOCIAL WELFARE HOMES IN POLAND, ПИ РАО, МЛИ – Москва, 6-7 ДЕКАБРЯ 2016 г. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИТЕРАТУРА НА ЭКРАНЕ 7 grudnia 2016 r.
 • Czernianin W., Chatzipentidis K., USE OF MOVIES IN BIBLIOTHERAPY, ПИ РАО, МЛИ – Москва, 6-7 ДЕКАБРЯ 2016 г. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИТЕРАТУРА НА ЭКРАНЕ 7 grudnia 2016 r.
 • Kiriakos Chatzipentidis, Pisanie kreatywne seniorów – aspekty biblioterapeutyczne, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „SENIORZY DLA KULTURY” z okazji Jubileuszu 40-lecia Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim w dn. 4-6.07.2016 r.
 • Kiriakos Chatzipentidis, Biblioterapia rodzeństwa dzieci z autyzmem, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku 9 – 10.06.2016 r., Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych
 • Bernadeta Szczupał, Kiriakos Chatzipentidis, Kształcenie i kierunki badań z zakresu biblioterapii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, I Krajowa Konferencja „Biblioterapia w ośrodkach Akademickich” 08 kwietnia 2016 r.

PRACA BIBLIOTERAPEUTYCZNA

 • Wykładowca Studiów Podyplomowych Biblioterapii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – „Wstęp do resocjalizacji i poradnictwa – aspekty biblioterapeutyczne” (od 2011 r.)
 • Prowadzenie warsztatów biblioterapii reminiscencyjnej z osobami w podeszłym wieku przebywającymi w domu opieki Centrum Seniora Angel Care Wrocław (Dyrekcyjna 5-7, 50-528 Wrocław) w ramach grantu wewnętrznego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pt.: „Znaczenie biblioterapii w podwyższaniu poczucia sensu życia mieszkańców domów pomocy społecznej w podeszłym wieku” (Termin realizacji: 15.06.2017 – 10.12.2017 r.) – 260 h
 • Prowadzenie przedmiotu „Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną” na specjalizacji Edukacja i Rozwój Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Instytucie Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim (od 2018 r.)