Pedagożka specjalna, arteterapeutka (specjalizacja: teatroterapia, choreoterapia), reżyserka, teatrolożka, trenerka dramy. Założycielka i właścicielka Sztuki Niepowtarzalnej. Członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Specjalizuje się w pracy z grupami defaworyzowanymi społecznie. Jako terapeutka pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym. Tworzy oraz prowadzi warsztaty i projekty zaangażowane społecznie. Realizuje autorski program treningu emocjonalno-społecznego, oparty na metodach arteterapeutycznych (ART-TES), skierowany do osób z różnymi trudnościami. Angażuje się w działania związane z zapobieganiem przemocy wobec kobiet i dzieci. Była główną terapeutką i koordynatorką zespołu terapeutyczno-opiekuńczego na planie programu telewizyjnego Down the road. Autorka książki TeatroterapiaTeatr jako metoda terapeutyczna oraz licznych artykułów dotyczących arteterapii i jej zastosowania w pracy z grupami wykluczonymi społecznie.