Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

z cyklu Komunikowanie społeczne w edukacji – XVIII spotkanie

Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji – konieczny przewrót w kompetencjach nauczyciela i ucznia

Miejsce konferencji: LĄDEK ZDRÓJ; Termin: 17-20 października 2022 r.

Patronat Honorowy:

Burmistrz Miasta Lądek-Zdrój – mgr Roman KACZMARCZYK

JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych – dr hab. Donat MIERZEJEWSKI, prof. ANS w Pile

I. Komitet Naukowy:
 • doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., Pedagogická Fakulta UMB
 • dr hab. Piotr Chomczyński prof. UŁ i ANS w Pile
 • dr hab. Przemysław Frąckowiak prof. ANS w Pile
 • dr hab. Jan Jacko, prof. UJ
 • prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD., Pedagogická Fakulta UMB
 • doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., Pedagogická Fakulta UMB
 • Prof.. dr hab. Anna Kanios, UMCS
 • dr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK
 • dr hab. Mariusz Korczyński, prof. UMCS
 • prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., Pedagogická Fakulta UMB
 • dr hab. Wojciech J. Maliszewski, prof. ANS w Pile
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki (Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego) – Przewodniczący
 • doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., Pedagogická Fakulta UMB
 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
 • doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., Pedagogická Fakulta UMB
 • doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD., Pedagogická Fakulta UMB
 • dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM, Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS
 • prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek (UWr)
 • dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO
 • dr hab. Klaudia Węc, prof. AIK
 • dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS
 1. Celem konferencji jest:
 • poszukiwanie nowego spojrzenia na kompetencję komunikacyjną nauczyciela i ucznia
  z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń w komunikacji dydaktycznej w czasie kształcenia zdalnego;
 • poznanie i propagowanie nowoczesnej myśli naukowej dotyczącej funkcji komunikacji społecznej w edukacji postrzeganej jako przekazywanie wiadomości, organizowanie a nade wszystko jako uzgadnianie znaczeń w obliczu koniecznej poprawy jakości rzeczywistości edukacyjnej w świecie komunikacji zapośredniczonej.
 1. Proponowany program konferencji
 • dyskusje panelowe na temat:
 • „Znaczenie”, „Język” i „Myśl” jako wymiary komunikacyjnych interakcji edukacyjnych postrzeganych jako komunikacja zapośredniczona;
 • model kompetencji komunikacyjnej w edukacji zdalnej;
 • definiowanie sytuacji komunikacyjnych w edukacji i ich parametry oraz wymiary;
 • rytuał interakcyjny w edukacji – analiza rytualnych aspektów komunikacji nauczyciel – uczeń w komunikacji zapośredniczonej;
 • symboliczno–interakcyjna koncepcja roli nauczyciela i ucznia w komunikowaniu wewnątrz edukacji zdalnej;
 • przedstawianie (komunikowanie) „siebie” (nauczyciel i uczeń) i „obsadzanie partnera w roli” (nauczyciel i uczeń) w szkolnych interakcjach zapośredniczonych;
 • stosowność i skuteczność w edukacji zdalnej.
 • dostęp i biegłość jako w komunikacji zapośredniczonej.
 • warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół w Lądku-Zdroju w obszarze radzenia sobie ze stresem, traumą i deficytami komunikacyjnymi wynikającymi z czasu wymuszonej komunikacji zapośredniczonej w edukacji zdalnej, m.in.:
 • Efektywna nauka kluczem do czerpania przyjemności z użytkowania wiedzy/ SOS dla ucznia jak się uczyć?
 • Kryzys nie musi prowadzić do zagubienia – działanie w sytuacjach trudnych, problemowych, kryzysowych.
 • Obłaskawić stres – korzystanie z zasobów i technik kontroli stresu.
 • Rozwój osobisty drzwiami do satysfakcjonującej jakości Twojego życia.
IV. Formuła konferencji i harmonogram przygotowań
 • Obrady prowadzone będą w formie dyskusji panelowej. Karty zgłoszeń oraz tezy wystąpień wraz z pełnymi tekstami wystąpień/rozdziału monografii i streszczeniem w języku angielskim prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 19.06.2022 na adres e-mail: pedagogika@ans.pila.pl
 • Monografia zostanie wydana w ramach serii wydawniczej Komunikacja społeczna w edukacji w Wydawnictwie Adam Marszałek (język publikacji: j. angielski)
V. Sprawy organizacyjne

Wpłaty, zgodnie z wyliczeniem wynikającym z zamieszczonej tabeli kosztów, należy dokonać do 19.06.2022 r. na konto: Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich KAJROS ul. Nowy Świat 28/30 62-800 Kalisz, PKO BP O/Kalisz SWIFT BPKOPLPW, IBAN PL 91 1020 2212 0000 5602 0100 0595 koniecznie z dopiskiem – „Komunikacja społeczna w edukacji”

Opłata rejestracyjna200 zł
Wyżywienie i nocleg w pokoju dwuosobowym650 zł
OGÓŁEM850 zł

Uwaga: nocleg w pokoju jednoosobowym – dopłata 100 zł

Opłata rejestracyjna obejmuje: materiały konferencyjne oraz publikację zakwalifikowanego materiału w monografii. Dalsze informacje organizacyjne oraz szczegółowy porządek obrad prześlemy w późniejszym terminie do 30.09.2022.

Uczestnicy Konferencji otrzymują certyfikat potwierdzający ich udział

Katedra Pedagogiki Akademii Nauk Stosowanych w Pile

ul. Podchorążych 10, 64 – 920 Piła; e-mail: pedagogika@ans.pila.pl Korespondencję z adnotacją „Komunikacja społeczna w edukacji” prosimy kierować na adres

 1. Komitet organizacyjny:
 • Przewodniczący: dr Jerzy Gałęski, prof. ANS w Pile
 • Członkowie: dr Małgorzata Biedroń (UWr)

dr Romualda Kosmatka (ANS)

dr Joanna Kryza (ANS)

dr Monika Litwinow- Cieślewicz (ANS)

dr Dagmara Łupicka- Szczęśnik (ANS)

dr Anna Mitręga (UWr)

dr Marek Stachoń (UMB)

mgr Mirosław Drzewowski (ANS)

mgr Aneta Kaczmarek

mgr Ireneusz Lesicki (SAP KAJROS)

mgr Tomasz Kuta (AKADEMIA WSB, SAP KAJROS)