Pedagog, Arteterapeuta, Oligofrenopedagog, Logopeda, Dyplomowany Coach, Trener Biznesu, Trener Rozwoju Osobistego, Trener Wspomagania Oświaty, Doradca w zakresie Przywództwa Edukacyjnego i Biznesowego, Terapeuta Behawioralny, Terapeuta Zajęciowy, Doradca zawodowy i personalny, Mistrz w zawodzie Naturopata, specjalista z zakresu zarządzania w oświacie, instruktor wielu technik rękodzielniczych.

Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach. Jest nauczycielem dyplomowanym. Pracowała zarówno jako nauczyciel ogólny, jak też wspierający w grupie integracyjnej oraz nauczyciel w grupie specjalnej. Posiada 10-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora placówek edukacyjnych, przedszkola integracyjnego oraz niepublicznego.

Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przez 5 lat pracowała jako logopeda w przedszkolach, ośrodkach dla niepełnosprawnych, ZOZ-ie, a także prowadziła własny gabinet logopedyczny.

Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania w Oświacie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uzyskała kwalifikacje Animatora Rozwoju Podmiotowości w Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości w Łodzi przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W ramach współpracy z WSHE (obecnie AHE) przez 3 lata prowadziła wykłady i ćwiczenia dla studentów z takich przedmiotów jak Działania Twórcze, Trening Umiejętności Pedagoga, warsztaty z zakresu kompetencji miękkich. Wielokrotnie uczestniczyła w treningach twórczości organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, którego jest członkiem.

Uzyskała dyplom z zakresu Arteterapii w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty z zakresu arteterapii i terapii zajęciowej dla studentów oraz uczestników projektów finansowanych przez Unię Europejską.

Uzyskała dyplom Coacha w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie. Współpracuje ze szkołami wyższymi m.in. Akademią Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Górnośląską Wyższą Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie prowadząc zajęcia ze studentami studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

W zakresie jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z pedagogiką twórczości, metodami aktywizującymi i twórczymi w pracy z dzieckiem. Opracowała i wdrożyła innowację pedagogiczną rozwijającą kreatywność, opartą o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera oraz metodę synektyki. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu pracy z małym dzieckiem, dzieckiem z niepełnosprawnościami oraz dzieckiem zdolnym. Prowadziła w tym kierunku badania naukowe pod okiem prof. Wiesławy Limont z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uzyskała certyfikat Terapeuty behawioralnego, Trenera biznesu oraz Trenera rozwoju osobistego. Posiadaną wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy z dorosłymi w zakresie poprawy relacji, komunikacji interpersonalnej, pracy z emocjami. Interesują ja zagadnienia związane z rozwojem osobistym i pogłębianiem samoświadomości.

Prowadzi warsztaty z tego zakresu, wykorzystując swoje zainteresowania artystyczne oraz doświadczenie z arteterapii i pedagogiki twórczości. Organizuje wystawy prac uczestników swoich warsztatów.

W porozumieniu z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi Filia w Wodzisławiu Śląskim prowadzi studia podyplomowe 3-semestralne, na kierunkach Arteterapia w edukacji i terapii oraz Terapia zajęciowa w oparciu o autorskie programy zatwierdzone przez AHE.

Jest organizatorem cyklicznych Ogólnopolskich Konferencji z zakresu Arteterapii i Terapii zajęciowej (Gliwice, Chorzów, Wodzisław Śląski, Skarżysko-Kamienna).

Jako Trener Procesu Wspomagania jest doradcą dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie wdrażania i realizacji kompetencji kluczowych.

Prowadząc szkolenia preferuje metody aktywne wierząc, że najlepszym sposobem poznawania jest doświadczanie. Jest autorem licznych publikacji pedagogicznych oraz arteterapeutycznych. Bierze czynny udział w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest współorganizatorem Festiwalu Ekspresji Dziecięcej w Katowicach wraz z konferencją naukową (w latach 2003 do 2012). Jest członkiem Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Ma dusze artystyczną. Maluje, rzeźbi i fotografuje, tworzy z różnych materiałów, kreatywnie i zaskakująco łącząc pozornie niepasujące do siebie elementy. Ma na swym koncie prace ceramiczne i rękodzielnicze. Bierze udział w warsztatach artystycznych, plenerach malarskich i fotograficznych, wystawia swoje prace w galeriach i przestrzeniach wystawowych w całej Polsce. Jej prace były wyróżniane w konkursach i prezentowane podczas wystaw pokonkursowych.

Jest również przedsiębiorcą.

Na bazie wieloletnich doświadczeń powołała do życia firmę szkoleniową Fabryka Kreatywności w której realizuje marzenia. Bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi zainteresowanymi rozwojem własnym zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Na bazie wieloletnich doświadczeń w przestrzeni arteterapii, a jednocześnie z potrzeby inspirowania, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz pomagania, wspólnie z mężem Tomaszem Gluźniewiczem, powołała do życia Prywatną Szkołę Arteterapii w Ogrodzieńcu.

Jest fundatorem i Prezesem Fundacji W KAŻDYM WIEKU, realizującej warsztaty międzypokoleniowe w obszarze kultury, sztuki i edukacji poprzez sztukę.

Jest autorką książki: „Koza Szczęścia – bajki terapeutyczne oraz propozycje zabaw i aktywności dla dzieci”.

Książka jest odpowiedzią na potrzeby Fundacji Help Furaha w Kenii, której celem jest pomoc dzieciom w Kenii poprzez budowę centrum rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach Prywatnej Szkoły Arteterapii, w odpowiedzi na ważne potrzeby, osób dorosłych w sytuacjach trudnych, kryzysowych, związanych z sytuacją osobistą lub społeczną, prowadzi warsztaty z elementami arteterapii, terapii lasem, coachingu i zmiany osobistej w Ogrodzieńcu, w miejscu cichym z dala od zgiełku miasta. Magiczna moc lasu wpiera proces powrotu do własnej harmonii i równowagi w życiu.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o programy autorskie.