W ramach swojej działalności, stowarzyszenie, dba o standardy kształcenia arteterapeutów, między innymi przez opracowanie kodeksu etycznego arteterapeuty, organizację cyklicznych sesji warsztatowych dla swoich członków, opracowując standardy jakości arteterapii oraz wydając certyfikaty SAP Kajros. W trosce o jakość kształcenia arteterapeutów w Polsce, stowarzyszenie wydaje akredytacje dla Uczelni kształcących w zakresie arteterapii oraz współorganizując konferencje naukowe. Uczelnie otrzymują akredytacje na podstawie:

  • oceny treści kształcenia i literatury przedmiotu
  • kadry, w skład której wchodzą certyfikowani arteterapeuci i superwizorzy SAP Kajros (minimum 3 osoby)
  • pozostałej części kadry, posiadającej doświadczenie w dziedzinie arteterapii (m.in. publikacje, wystąpienia naukowe, udział w szkoleniach, superwizje i praktyczne prowadzenie warsztatów na podstawie autorskich projektów, współpraca międzynarodowa)

Komisja akredytacyjna, której przewodzi dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM i mgr Tomasz Kuta, wydaje akredytację na 2 lata. W tym czasie, uczelnie organizują zajęcia dla studentów w oparciu o wyżej wymienione warunki. Rekomendacja jest płatna dla uczelni, jej koszt wynosi 300 zł (tj. 150 zł na rok).