Osoby posiadające certyfikat SAP Kajros odbywają regularną, co 5 lat aktualizację swoich dokonań w postaci złożenia dokumentacji potwierdzającej kompetencje osobowościowe oraz szkoleniowe arteterapeuty Kajros. SAP zaprasza swoich CERTYFIKOWANYCH członków do składania zaświadczeń o pozostawaniu w regularnej praktyce arteterapeutycznej.

ARTETERAPEUTA w celu odnowienia ważności certyfikatu składa:

– informację o aktualnie prowadzonej praktyce ARTETERAPEUTYCZNEJ, w tym: miejsce, ilość godzin terapii, ilość i rodzaj klientów

– informację o uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy warsztatach po uzyskaniu certyfikatu

– oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli ARTETERAPEUTY

– poświadczenie odbycia superwizji (od superwizora Arteterapii)/ terapii własnej