Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich Kajros po raz kolejny  ustosunkowuje się do pojawiających się na stronach internetowych  zalewu nowych, atrakcyjnie brzmiących, ale nie sprawdzonych ofert  kształcenia w zakresie arteterapii, jak np. kursów szkolenia on-line arteterapii.


Szanowne Koleżanki i Koledzy „Kajrosowcy!”

Powinniśmy wszyscy, w sposób zdecydowany sprzeciwiać się organizowaniu coraz to krótszych kursów z różnych dziedzin arteterapii, kończących się przyznaniem certyfikatu a zwłaszcza kursów on-line, jak również wyposażaniu uczestników takich kursów, oraz czytelników książek o charakterze podręcznikowym w scenariusze zajęć arteterapeutycznych. Mówię i piszę na ten temat od lat, bez skutku. Żaden zagraniczny podręcznik arte-drama-muzyko -choreoterapii nic nie mówi o scenariuszach, bo przebiegu sesji terapeutycznej nie można z góry przewidzieć ani zaplanować w szczegółach. „Scenariusze arteterapii „to polska specyfika, skutek podporządkowania arteterapii pedagogice, która traktuje arteterapię wyłącznie jako technikę pomocniczą w edukacji  wczesnoszkolnej w szkołach masowych lub zajęcia artystyczne w szkołach specjalnych. Mamy coraz więcej absolwentów studiów wyższych, którzy przeszli pełny program zajęć na różnych kierunkach terapii przez sztukę, w kraju i zagranicą, więc nie ma powodu, by propagować arteterapię prowadzoną przez dyletantów.
Absolwenci takich ekspresowych kursów czują się upoważnieni, lub mylnie poinformowani przez organizatorów kursów, do używania tytułu „arteterapeuta”. Standardy edukacji wszędzie na świecie ustalają stowarzyszenia zawodowe arteterapeutów, według specjalności „arteterapia wizualna”, „dramaterapia”, „muzykoterapia”, „Terapia tańcem i ruchem”, ale też „biblio/poezjoterapia’ i „Terapia ogrodowa”. Stowarzyszenia, za pośrednictwem komisji certyfikacyjnych, wydają certyfikaty arteterapeuty – zaznaczyć należy – nie bezterminowe, ale  wymagające odnawiania po określonym w regulaminie czasie.

Jako członkowie SAP „Kajros”, w interesie klientów powinniśmy więc dbać o poziom wiedzy i własnych  umiejętności arteterapeutycznych oraz innych osób pragnących funkcjonować pod szyldem „Arteterapeuta”.

dr hab. Wita Szulc

Globalny Reprezentant ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education)

Hon. Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”