Recytatorka i aktorka, uczestniczka i laureatka licznych konkursów w kategorii recytacja i teatr jednego aktora .Wieloletni instruktor teatralny i animatorka działań kulturalnych, reżyser i opiekun artystyczny grupy teatralnej „Scena Sytuacji”, współredaktor Głogowskiego Miesięcznika Kulturalnego MIT.

W latach 1991-1993 kierownik OTPT (Ośrodka Twórczej Pracy Teatralnej) Graal, w latach 1994 -2007 wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie, wieloletni dyrektor artystyczny Głogowskich Spotkań Jazzowych (1999 – 2006)), Dyrektor miejskich Dni Głogowa i Koncertów Prezydenckich(autorskie koncepcje). Lata 2007 – 2009 wykładowca PWSZ w Głogowie w Instytucie Humanistycznym. W latach 2009 – 2011 specjalista ds. dydaktycznych w Projekcie “Równe Szanse: realizowanym przez Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie.

Od 2007 do dzisiaj Ocean Edukacji Rybka – założyciel i dyrektor Niepublicznego Punktu Przedszkolnego, następnie Niepublicznego Przedszkola, od 2010r. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Arteterapeuta, Terapeuta Metody Tomatisa, Warnkego, EEG Biofeedback i wielu innych technik i metod terapeutycznych, logopeda.

Stworzyłam miejsce, w którym dzieci z szeroko pojętymi niepełnosprawnościami mogą w integracji z dziećmi zdrowymi rozwijać się zarówno emocjonalnie, społecznie jak i edukacyjnie. Ocean Edukacji Rybka to przedszkole i poradnia – nowoczesna, świetnie wyposażona placówka, ukierunkowana na rozwój dziecka w następujących obszarach: artystycznym, językowym, kompetencji kluczowych, ruchowym i integracyjnym.

Po wielu latach pracy jako terapeuta zarówno z najmniejszymi jak i starszymi najbardziej jest mi bliska idea szeroko rozumianej pedagogiki zabawy ale przede wszystkim arteterapii ze zdecydowanym wykorzystaniem teatroterapii, dramaterapii i muzykoterapii z wykorzystaniem sensomotoryki i ruchu. Interesuje mnie terapia całościowo ujmująca problem małego czy dużego pacjenta, dopasowana do jego indywidualnych potrzeb, często pokazująca mu te potrzeby i wskazująca konkretne drogi rozwoju w określonym procesie. Z zachowaniem poczucia jego bezpieczeństwa i podążaniu za jego uczuciami, odczuciami, ich odkrywaniu oraz samo uświadamianiu. W procesie pozytywnej akceptacji i poszanowania na poziomie umysłu i ciała obierając kierunek doprowadzający do zmiany na wielu podłożach.

Uwielbiam morze, zwłaszcza Trójmiasto, jazz, dobrą książkę i długie spacery. Spotkania z przyjaciółmi, poznawanie i odkrywanie nowych miejsc w podróży jaką jest życie.

www.trzyrybki.pl

www.poradnia.trzyrybki.pl

Wykształcenie:

 • 1987 – 1989 Państwowe Studium Kulturalno – Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu

Wydział: kulturalno – oświatowy, specjalizacja: reżyseria teatrów amatorskich

 • 1992 – 1996 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika kulturalno – oświatowa
 • 1996 – 1997 Studia Podyplomowe – Psychologia Zarządzania w Gospodarce na UW we Wrocławiu na wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii
 • 2005 – 2006 Studia Podyplomowe – Obsługa i wykorzystanie funduszy z UE wspierających polską przedsiębiorczość i samorządność na AE we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki
 • 2019-2021 Studia Podyplomowe, Logopedia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Obszar i zakres działalności:

 • praca z dziećmi i młodzieżą na rzecz amatorskiego ruchu teatralnego (nagrody i wyróżnienia na wielu festiwalach i konkursach recytatorskich min. OSATJA w Zgorzelcu
 • reżyseria wielu spektakli dla dzieci i młodzieży
 • reżyseria spektaklu do tekstu wg. W. Borowczyka dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy na Festiwal Twórczości Teatralnej w j. Francuskim organizowanym przez Ambasadę Francuską i Aliance Francaise, Grand Prix festiwalu (1995)
 • pomysłodawca i koordynator autorskich projektów Koncertów Noworocznych pod patronatem Prezydenta Miasta w latach (1999 – 2006)
 • koordynator międzynarodowego artystycznego projektu „Pasaże” i polskiej prapremiery widowiska Jazz – Poetry
 • dyrektor międzynarodowego festiwalu: Głogowskie Spotkania Jazzowe,

(wypracowanie autorskiej formuły festiwalu 1999 – 2006)

 • pomysłodawca i koordynator imprez masowych pt. Dni Głogowa (2000 – 2006)
 • koordynator merytoryczny projektu Głogów na 4 Pory Roku
 • pomysłodawca własnego ośrodka edukacji i pracy twórczej dla dzieci

Ocean Edukacji Rybka (2007), z którego powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna oraz Niepubliczne Przedszkole Ocean Edukacji Rybka w Głogowie

Tworzenie autorskich programów edukacyjnych z zakresu edukacji artystycznej, arteterapii, metod pracy z małym dzieckiem, pedagogiki zabawy, teatroterapii, realizowanie podstawy programowej w edukacji alternatywnej (punkty przedszkolnej), zarządzanie zasobami ludzkimi, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka