Nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). W 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (Uniwersytet Śląski), w 2009 stopień doktora (ASP w Krakowie). W latach 2006-2009 kształciła się na środowiskowych studiach doktoranckich, a w latach 2004-2006 na studiach podyplomowych w zakresie specjalności dyplomujących na tej samej uczelni. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale pedagogiczno-artystycznym (Uniwersytet Śląski), a także studia podyplomowe Zarządzanie oświatą.

W jej zainteresowaniach naukowych znajduje się aktywne i twórcze wykorzystanie sztuk wizualnych w arteterapii, zastosowanie sztuki w terapii, wdrażanie arteterapii w różnych środowiskach edukacyjnych: w szkołach, w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz zastosowanie arteterapii w rozwoju osobowym. Stale współpracuje z WTZ MADA w Nowym Sączu przy realizacji projektów artystyczno-naukowych i działań z zakresu sztuk plastycznych. Zainteresowania naukowe obejmują fenomen zjawiska wrażliwości artystycznej osób z niepełnosprawnością przejawiający się w głębokim zrozumieniu istoty prowadzonych działań artystyczno-arteterapeutycznych. Nieprzerwanie związana z pracą dydaktyczną.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie arteterapii, m.in. Foundation Art Therapy Course, British Association of Art Therapy (BAAT), London, UK (2011). Kształciła się w Centre for Educational and Clinical Art Therapy, Australia (2015). Od 2013 roku należy do Network of European Art Therapists, przekształconego w 2018 roku w European Federation of Art Therapy, gdzie ma status członka pioniera arteterapii i współzałożyciela Federacji. Federacja skupia członków z 36 krajów europejskich oraz pozaeuropejskich.

Ważną część jej działalności zajmuje organizacja projektów artystyczno-naukowych, przeprowadzanych w środowiskach akademickich i osób z niepełnosprawnością. Ma w swym dorobku projekty krajowe: Inside (2011), The Man (2012) oraz międzynarodowe: Love (2013), The words – the meanings (2015); współautorstwo projektów: Hasior – Assemblage (2016-2017),Warhol. POP konteksty. 30 lat później (2017-2018), Frida. Introspekcje (2018), Marina, Wolność absolutna (2019-2020). W projektach udział biorą środowiska akademickie, artystyczne i osoby z niepełnosprawnością.

Stale współpracuje z dr Anną Steligą z Uniwersytetu Rzeszowskiego przy realizacji projektów, publikacjach naukowych. Nawiązała liczną współpracę międzynarodowa np. z Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze, prof. Joanną Wezyk z Kean University w New Jersey w USA, prof. Jaroslavą Sickovą-Fabrici z Uniwersytetu Comeniusa i Instytutu Terra Therapeutica w Bratysławie. Co roku prezentuje swe działania oraz propaguje ideę czynnego wdrażania sztuk plastycznych do arteterapii na konferencjach np. w Londynie, Danii, Grecji, Belgii, Luksemburgu, Austrii, Rosji.

Promotor prac dyplomowych poświęconych wdrażaniu i zastosowaniu arteterapii w środowisku szkolnym, promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych na studiach podyplomowych dotyczących projektowego zastosowania arteterapii w edukacji. Autorka licznych programów i zajęć z zakresu arteterapii na studiach wyższych, warsztatów z wykorzystaniem sztuk wizualnych w terapii.

Ma w swym dorobku 21 wystaw indywidualnych i około 130 wystaw zbiorowych. Jest organizatorką międzynarodowych sympozjów artystycznych, projektów poświęconych sztuce, arteterapii przez sztuki plastyczne zakończonych monografiami artystyczno-naukowymi; autorką około 30 naukowych artykułów o sztuce, arteterapii i edukacji artystycznej; autorką/redaktorem 16 publikacji i monografii, autorką czynnych wystąpień na ponad 30 międzynarodowych konferencjach naukowych, uczestniczką 20 sympozjów artystyczno-naukowych.

           Uprawia twórczość w zakresie szeroko pojętego malarstwa obejmującego malarstwo, emalię, tkaninę artystyczną. Autorka od kilku lat realizuje rozbudowany cykl prac zatytułowany WORDS (SŁOWA), w którym podejmuje aspekty związane z komunikacją, sytuacją, w której słowa swą formą i zamysłem prowokują zaistnienie interakcji treściowo-formalnej między odbiorcą a dziełem plastycznym.

Należy do Stowarzyszenia Kajros, a także do Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka, ZPAP.

Ważniejsze publikacje/monografie artystyczno-naukowe:

Bugajska-Bigos, I., Steliga, A. (2015) (red.). Współczesna arteterapia. Konteksty praktyczno-teoretyczne. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu.

Bugajska-Bigos, I., Steliga, A. (2017) (red.). Warhol. POP konteksty. 30 lat później. Międzynarodowy projekt artystyczny. Nowy Sącz: Wydawnictwo Diagram.

Bugajska-Bigos, I. (2018). Słowa/Words. Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu (publikacja habilitacyjna).

Bugajska-Bigos, I., Steliga, A. (2018) (red.). Frida. Introspekcje. Międzynarodowy projekt artystyczny. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu.

Bugajska-Bigos, I., Sawicka, J., Steliga, A. (2020) (red.). Marina Abramovic. Wolność absolutna. Międzynarodowy projekt artystyczno-naukowy. Część II. Konteksty twórcze. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Z cyklu Words
Z cyklu Words
Z cyklu Words