Stowarzyszenie przyznaje dwa odrębne certyfikaty:
a) Certyfikat Arteterapeuty,
b) Certyfikat Edukatora Arteterapii

Certyfikat Arteterapeuty poświadcza kompetencje zawodowe do prowadzenia arteterapii z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w zakresie:

  • arteterapii wizualnej
  • muzykoterapii
  • choreoterapii
  • biblioterapii
  • dramaterapii

Certyfikat Edukatora Arteterapii poświadcza kompetencje zawodowe w zakresie praktyki i edukacji arteterapeutycznej.

W kadencji 2021- 2026 funkcję superwizorów dla osób ubiegających się o Certyfikat Arteterapeuty pełnią:

dr hab. Iwona Bugajska- Bigos, prof. PWSZ

mgr Jolanta Gisman- Stoch

mgr Ireneusz Lesicki

mgr Jolanta Łysakowska

mgr Jolanta Madej

dr hab. Hanna Ograbisz- Krawiec, prof. UAM

W kadencji 2021- 2026 funkcję superwizorów dla osób ubiegających się o Certyfikat Edukatora Arteterapii pełnią:

dr Marzena Bogus- Spyra, prof. UJD

mgr Tomasz Kuta

mgr Agata Rappe

dr Małgorzata Siemież

dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM

mgr Anna Szymanowska