Z radością informuję, że po dwóch latach pracy międzynarodowego, europejskiego zespołu pod kierownictwem profesor Eltie Boss (Amsterdam University) i profesor Ephrat Huss (Ben-Gurion University of the Negev) sfinalizowano projekt: Społeczny wymiar sztuki. Autorkami polskiego rozdziału książki są Beata Bigaj-Zwonek (Akademia Ignatianum w Krakowie) i Jolanta Gisman-Stoch (Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie). Książka znalazła się w zapowiedziach wydawnictwa Routledge i pojawi się na rynku w grudniu 2022 roku.

Serdecznie gratulujemy.