Termin: 28 lutego 2020 r., godz. 10.00 rozpoczęcie konferencji. Miejsce konferencji: Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu

Część wykładowa

Tomasz Kuta „Zastosowanie arteterapii w leczeniu dzieci i młodzieży”

Ewa Baranowska- Jojko „Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii jako skuteczna metoda rozwijająca zasoby osobiste u dzieci”

Część warsztatowa

sesja 1 (do wyboru jeden warsztat z poniższych):

1. „Mój dzienniczek zachwytu”, sztuki wizualne, Ewa Baranowska- Jojko

2. „Teatr przedmiotu w terapii i wspomaganiu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, teatroterapia, dr Anita Stefańska

3. „Odkryj swojego bohatera”. Warsztat inspirowany psychologią C.G. Junga (cz.1), dramaterapia, psychoterapia i relaks przez zabawę i teatr, Anna Szymanowska

4. „Muzyczna podróż z muzykoterapią aktywną”, muzykoterapia, Ireneusz Lesicki

sesja 2 (do wyboru jeden warsztat z poniższych)

1 „Procesy budowania poruszających obecności”, warsztat artystyczno- terapeutyczny. Propozycja warsztatowa obejmuje pracę twórczą nad przestrzennymi formami połączoną z refleksją nad procesem twórczym i jego terapeutycznym znaczeniem, Jolanta Gisman- Stoch

2. „Mozaika pamięci”, arteterapia wizualna, Jolanta Madej

3. „Odkryj swojego bohatera”. Warsztat inspirowany psychologią C.G. Junga (cz.2) dramaterapia, psychoterapia i relaks przez zabawę i teatr, Anna Szymanowska

4.„Muzyczna podróż z muzykoterapią aktywną”, muzykoterapia, Ireneusz Lesicki

sesja 3 (do wyboru jeden warsztat z poniższych)

1 „Procesy budowania poruszających obecności”, warsztat artystyczno- terapeutyczny. Propozycja warsztatowa obejmuje pracę twórczą nad przestrzennymi formami połączoną z refleksją nad procesem twórczym i jego terapeutycznym znaczeniem, Jolanta Gisman- Stoch

2 „Mozaika pamięci”, arteterapia wizualna, Jolanta Madej

3 „Ciało”, choreoterapia, Tomasz Kuta

P R O W A D Z Ą C Y

Ewa Baranowska-Jojko Absolwentka studiów pedagogicznych oraz podyplomowych z zakresu sztuki i arteterapii. Coach. Ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Autorka książek: Arteterapia dla dzieci. Propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi. Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii oraz Rozwojowe wzgórze. Program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii wydanych przez Wydawnictwo Harmonia. Arteterapia w przedszkolu. Scenariusze zajęć. Wydawnictwo Forum Media Polska. Autorka publikacji dla nauczycieli i rodziców do czasopism o charakterze ogólnopolskim, konferencji oraz festiwali rozwojowych i artystycznych.

dr Anita Stefańska Pedagog artystyczny spec. teatr, oligofrenopedagog, dyplomowany arteterapeuta, instruktor teatralny spec. reżyseria (wychowanka prof. W. Wilhelma); Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek North American Drama Therapy Association (NADTA), animator polskiego i międzynarodowego ruchu arteterapii -autorka ponad 60 autorskich warsztatów arteterapii i teatroterapii opracowanych i realizowany dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, artystów, terapeutów, instruktorów i pracowników socjalnych, autorka licznych publikacji nt. teatroterapii m.in. monografii Teatroterapia jako metoda kształtowania poczucia godności u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ważnym obszarem jej zainteresowań twórczych są warsztaty teatroterapii, na których dzieli się swoimi praktycznymi doświadczeniami z nauczycielami, psychologami i terapeutami oraz innym specjalistami ze Wschodniej i Środkowej Europy.

Ireneusz Lesicki Certyfikowany arteterapeuta. Muzykoterapeuta (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), przewodniczący sekcji muzykoterapii i wiceprezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”, oligofrenopedagog (UAM Poznań), pedagog leczniczy- II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pedagogiki leczniczej. Członek Zarządu Głównego Muzykoterapeutów Polskich. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego ASTER. Jako pedagog specjalny i muzykoterapeuta od 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu. Jest wykładowcą- realizuje autorskie programy na kilku uczelniach. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu muzykoterapii oraz pedagogiki leczniczej i specjalnej w ramach studiów podyplomowych. Bierze udział w szkoleniu kadr pedagogicznych w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli w ramach kursów doskonalących i kwalifikacyjnych w obszarze muzykoterapii i arteterapii oraz pedagogiki leczniczej. Prowadzi szkolenia i wykłady na temat metodyki pracy z dziećmi w placówkach leczniczych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym ”Start” w Poznaniu prowadząc turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi. Współpracuje z Polskim Instytutem Choreoterapii prowadząc szkolenia i mentoring dla słuchaczy kursów. W 2014 roku prowadził warsztaty i szkolenia z zakresu arteterapii w ramach europejskiego projektu „Startujmy ze STARTEM” w Bułgarii. Realizował cykl warsztatów w ramach projektów wspieranych przez PFRON p.n. „Twoje bariery Twoim wyzwaniem”, program „ Animatora aktywności życiowej osób niepełnosprawnych”. Jest twórcą autorskiego programu z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla seniorów p.n. „Aktywne zajęcia dla seniorów” oraz „Aktywni seniorzy” w ramach projektów Miasta Poznań dla seniorów. Jest zafascynowany muzykoterapią aktywną i jej wpływam na rehabilitację fizyczną i psychiczną. Jest współorganizatorem wielu konferencji naukowych z zakresu pedagogiki leczniczej, muzykoterapii i arteterapii. Na wielu z nich wygłaszał odczyty i prowadził warsztaty.Jest współtwórcą biuletynu Stowarzyszenia ASTER „KIEKRZ”, do którego pisze artykuły. Z wielką pasją i zaangażowaniem występuje jako konferansjer imprez dla dzieci, przeglądach artystycznych osób niepełnosprawnych i festiwalach muzycznych. Współpracuje z warsztatami terapii zajęciowej w Wielkopolsce. W wolnych chwilach maluje obrazy.

Anna Szymanowska Dramaterapeutka, absolwentka Dramaterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Roehampton w Londynie w 2006 r. Członkini Brytyjskiego Stowarzyszenia Dramaterapeutów BADth oraz Europejskiej Federacji Dramaterapii EFD. Autorka i kierownik Pierwszego w Polsce Podyplomowego Szkolenia Kwalifikacyjnego z Dramaterapii. (www.polska-szkola-dramaterapii.webbly.com). www.dramaterapia.pl Członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros, sekcji dramaterapii. Na co dzień prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, od 2010 roku związana jest z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii Psychomedica w Warszawie, obecnie nalężącej do sieci Klinik Allenort

Jolanta Gisman-Stoch Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Pedagog i animator działań artystycznych oraz arteterapeuta– od ponad 30 lat związana z cieszyńskim wydziałem Uniwersytetu Ślaskiego. Autorka ponad 90 twórczych warsztatów z zakresu edukacji, animacji artystycznej i arteterapii przygotowanych dla różnych grup. Swoje działania prowadzi we współpracy z instytucjami edukacyjnymi, społecznymi i kulturalnymi: Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka, Stowarzyszeniem Rodzin Dzieci z Porażeniem Mózgowym oraz Fundacją ING Bank Dzieciom. Prowadzi warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodzin, ludzi starszych, młodzieży, dzieci, kobiet borykających się z problemem przemocy domowej. Od 14 lat prowadzi autorskie terenowe obozy twórcze dla studentów animacji społeczno–kulturalnej i edukacji kulturalnej, łącząc pracę twórczą w środowisku naturalnym z pracą animacyjną i refleksją nad działaniem twórczym. Obozy są podsumowywane publikacjami artystycznymi realizowanymi w formie wystaw i aranżacji przestrzeni. Ostatnia wystawa: 11 Lotów Ikara, czerwiec 2019, pracownia animacji „Pod Aulą”, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od 1993 roku współpracuje z profesorem Malcolmem Rossem – obecnie emerytowanym dyrektorem Instytutu Badań nad Sztuką i Rozwojem Uniwersytetu Exeter UK. Współautorka książki: Malcolm Ross with Jolanta Gisman-Stoch, Cultivating the Arts in Education and Therapy. Routledge. London, New York 2011; Od 10 lat instruktorka ruchu terapeutycznego tai-chi. Członek „Kajros” od 2019, certyfikowany arteterapeuta (certyfikat „Kajros” 44/2019).

Jolanta Madej artysta, plastyk, mgr sztuki, pedagog specjalny, terapeuta ASD (Autyzm, Zespół Aspergera), dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta (SAP Kajros), pedagog przedszkolny, wczesnoszkolny, trener, szkoleniowiec. „Istotą mojej pracy jest twórcza edukacja i terapia przez sztukę. W pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystuję techniki arteterapii, tj. arteterapię wizualną, dramaterapię, choreoterapię, treningi relaksacji, bajkoterapię, treningi kreatywności, jogę śmiechu; pedagogikę zabawy, integrację sensoryczną poprzez plastykę . Realizuję liczne programy artystyczno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz kreatywne działania plastyczne w plenerze. W ramach współpracy z Zakładem Karnym we Włodawie realizuję autorskie programy arteterapeutyczne z osobami pozbawionymi wolności”.

Tomasz Kuta Certyfikowany arteterapeuta. Rzecznik medialny Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros. Psycholog. Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów “Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Kierownik merytoryczny studiów z zakresu arteterapii. Współpracuje z uczelniami prowadząc konwersatoria, wykłady i ćwiczenia z szeroko rozumianej terapii przez sztukę. Współpracuje z Wydawnictwem Forum Media Polska w obszarze pisania scenariuszy i artykułów z artesocjoterapii, filmoterapii i fotografoterapii.