26.11.2022 w Katowicach odbędą się pierwsze zajęcia na 2- letnim kursie doskonalącym dla psychologów, psychoterapeutów, specjalistów zdrowia psychicznego.

Celem studium jest przygotowanie psychologów, psychoterapeutów i specjalistów zdrowia psychicznego pracujących na co dzień z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi do wykorzystania arteterapii w procesie leczniczym. Innowacyjny program ukierunkowany jest na pogłębienie wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi; obejmuje wiedzę dotyczącą metody diagnozy arteterapeutycznej i prowadzenia procesu arteterapeutycznego. Kładzie nacisk na przygotowanie do pracy arteterapeutycznej w środowisku klinicznym oraz na rozwijanie nowych umiejętności zawodowych w ramach etycznych granic arteterapii. Kurs przeznaczony do celów edukacyjnych. Uczestnicy opracowują i uzasadniają interwencje arteterapeutyczne, aby poprawić określone aspekty osobistego dobrostanu klienta w oparciu o umiejętności nabyte podczas studium. Wdrożone osobiste refleksje zapewniają uczącym się umiejętności, które mogą wpływać na ich życie osobiste i zawodowe. Kurs uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros.

Atuty kursu:

– pierwszy kurs arteterapii klinicznej w Polsce

 – prowadzący zajęcia to certyfikowani arteterapeuci, edukatorzy arteterapii oraz superwizorzy arteterapii SAP Kajros, a także psychologowie i psychoterapeuci pracujący w różnych nurtach

– zajęcia stacjonarne prowadzone metodami warsztatowymi, a także prelegenci wizytujący (online) pracujący na co dzień z klientami poza granicami kraju

 – ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o certyfikat arteterapeuty w Stowarzyszeniu Arteterapeutów Polskich KAJROS

Opiekunem kursu jest Tomasz Kuta.