Absolwentka Wydziału Rytmiki Liceum Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Magister pedagogiki przedszkolnej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Profesor tytularny w dziedzinie nauk społecznych. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Autorka 9 monografii naukowych, redagowała także 12 monograficznych tomów zbiorowych. Napisała 178 artykułów (w tym w czasopismach parametryzowanych) i rozdziałów w tomach zbiorowych w języku polskim i językach kongresowych. Autorka standaryzowanego narzędzia diagnostycznego – Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych (SPTO). Przygotowała merytorycznie koncepcję kierunku międzyuczelnianego- arteterapia (prowadzonego przez UŚ, AM i ASP w Katowicach). Założycielka Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach (2003). Organizuje Ogólnopolskie Festiwale Ekspresji Dziecięcej oraz Ogólnopolskie Konferencje Naukowe na temat: Sztuka i Edukacja, Edukacja przez Sztukę. Dwukrotnie uzyskała nagrodę I stopnia JM Rektora UŚ za Działalność Naukowo-Badawczą (2007: 2016), siedmiokrotnie II stopnia (1994; 1998; 2000; 2002; 2005; 2008; 2017) i dwukrotnie III stopnia (2009; 2014). W 2006 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2008 uzyskała Srebrną Odznakę za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego. 6 kwietnia 2011 przyznano jej Nagrodę im. Marii Weryho- Radziwiłłowiczowej (przyznana podczas Forum Edukacyjnego w Krakowie), za organizację Ogólnopolskich Festiwali Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej. W 2018 otrzymała Złotą Odznakę za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania badawcze obejmują edukację i wychowanie dziecka, w szczególności perspektywa obcowania kilkulatka ze sztuką, zwłaszcza literaturą, muzyką, teatrem, filmem i tańcem, zarówno w wymiarze odbiorczym, jak i twórczym czy ekspresyjnym. Zajmuje się problematyką przekładu intersemiotycznego i wizualizacji przestrzennej. Prowadzi warsztaty z zakresu biblioterapii ekspresyjnej i technik parateatralnych. Jest twórczynią metody kinestetycznej interpretacji poezji stosowanej w edukacji oraz koncepcji wizualizacyjnego teatru ruchu.