Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psyochoonkologii ( certyfikat PTPO).

Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Psychologia na Wydziale Nauk Społecznych. Od 1992 r. zatrudniona w Wielkopolskim Centrum Onkologii jako psycholog, od 2005 pełni obowiązki kierownika Pracowni Psychologii Klinicznej.

Ukończyła Podyplomowe Studium Psychoonkologii Klinicznej przy UAM w Poznaniu i Podyplomowe Studium Arteterapii (współorganizowane przez Katedrę Psychiatrii AM w Łodzi oraz Polski Komitet INSEA), posiada tytuł instruktora improwizacji tańca i symboliki ciała ( Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen). Otrzymała Certyfikat Edukatora Arteterapii przyznany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „Kajros”.

Uczestniczyła w licznych warsztatach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii, Letnich Akademiach Sztuki, oraz w warsztatach Life/Art Process A.Halprin ( zajęcia prowadzone były przez U.Schorn).

Zajęcia z elementami choreoterapii prowadziła w Środowiskowym Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu. Ponadto,

– w latach 2005-2021 prowadziła cotygodniowe zajęcia z elementami choreoterapii w poznańskim Klubie Amazonek

– w latach 2003-2020 prowadziła cotygodniowe zajęcia z tańca izraelskiego w Poznaniu.

W ramach pracy w Wielkopolskim Centrum Onkologii parokrotnie organizowała konferencję „Uzdrawiająca moc sztuki” oraz dzięki pomocy i zaangażowaniu współpracowników, przyjaciół i licznych wolontariuszy koordynowała organizację czasu wolnego Pacjentów. „Na terenie naszego szpitala odbywały się/ odbywają się ( ponownie po okresie przerwy spowodowanej pandemią) liczne koncerty, wystawy prac plastycznych, zajęcia z tańca, warsztaty muzyczne i plastyczne, zajęcia z elementami biblioterapii”.

(część tych zajęć dokumentowana jest na stronie www.wco.pl/ppk w Galerii i na stronie https://www.facebook.com/Art-wędrówki )

14-15 lutego 2019 brała udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dance Connections, w Poznaniu, w ramach której przedstawiła wykład „Elementy terapii tańcem w psychoonkologii”

26- 29 września 2020 roku, w ramach II Kongresu Tańca organizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca brała udział w panelu „Korzyści z tańca w życiu społecznym”

Od jesieni 2022 roku prowadzić będzie na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej w Poznaniu, Kierunek Taniec w Kulturze Fizycznej zajęcia „Taniec Terapeutyczny”.

Jest w trakcie „Szkolenia z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej” organizowanego przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.