Pierwszy regularny kurs AT odbył się na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, poprzez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu.

Uniwersytet Wrocławski był pierwszą uczelnią oferującą studia doktoranckie w zakresie pedagogiki, ze specjalnością w zakresie terapii sztuką. Studia doktoranckie w zakresie Terapii przez sztukę prowadzone są najczęściej w ramach kierunków: pedagogika, sztuki piękne, psychologia.

W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci wiele instytucji oferuje szkolenia w zakresie muzykoterapii, arteterapii, biblioterapii i terapii tańcem.

Programy licencjackie i magisterskie z arteterapii są oferowane w następujących instytutach:

1. Akademia Ignatianum w Krakowie – program magisterski

2. Uniwersytet Zielonogórski – studia licencjackie

3. Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia magisterskie, a nowy kierunek kształcenia arteterapia prowadzony jest wspólnie z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia licencjackie w ramach kierunku Edukacja Artystyczna

5. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie – studia licencjackie.

Muzykoterapia: studia prowadzone są w następujących uczelniach:

1. Akademia Muzyczna we Wrocławiu – studia licencjackie i magisterskie

2. Akademia Muzyczna w Łodzi – studia licencjackie

3. Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach – studia licencjackie i magisterskie

4. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dance Movement Therapy: Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie oferuje 4-letnie szkolenie podyplomowe (niestacjonarne) w zakresie Dance Movement Psychotherapy.

Dramaterapia: Dramaterapia jest specjalnością w ramach programu Arts Therapy na Uniwersytecie Zielonogórskim

Biblioterapia: Uniwersytet Wrocławski – studia podyplomowe