W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, SAP Kajros informuje, że nie udzielił rekomendacji dla innych uczelni jak:, Uniwersytet Zielonogórski i Akademia Ignatianum. Wszelkie instytucje lub szkoły, które powołują się na nasze Stowarzyszenie robią to niezgodnie z prawdą i wprowadzają przyszłych słuchaczy w błąd. Jesteśmy zaniepokojeni takimi działaniami i podejmujemy wszelkich starań, aby w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji.