II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARTETERAPII

„ARTETERAPIA W PRAKTYCE”
 TERMIN: 24.09.2021
Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12

zapisy: https://cdnsosnowiec.edupage.org/news/#news-213

P R O G R A M:

8.30-9.00  Rejestracja uczestników

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie konferencji

9.15-10.45  sesja 1

warsztat 1

„Choreoterapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych” dr Aleksandra Pyrzyk–Kuta

warsztat 2

„Mam coś dobrego” Ewa Baranowska-Jojko

warsztat 3

„Pisanie ekspresywne w arteterapii w podejściu klinicznym”  Tomasz Kuta

10.45-11.05  przerwa kawowa

11.05-12.35 sesja 2

warsztat 1

„Znajdź różnicę! Szkolne zajęcia artystyczne czy arteterapeutyczne”

dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD

warsztat 2

„Wizualizacja kinestetyczna we wsparciu rozwoju”

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

warsztat 3

„Świeczniki Dominiki” Dominika Kasińska

12.35-13.35 przerwa obiadowa

13.35-15.05 sesja 3

warsztat 1

„Jesteśmy zbudowani z cząstek opowieści”

dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM

warsztat 2

„Drama w arteterapii:  Jak budować i odbudowywać relacje
w trakcie i po pandemii” Maria Depta i  Aldona Żejmo-Kudelska

warsztat 3

„Arteterapia w podejściu psychodynamicznym” Tomasz Kuta

                                                        15.05-15.15 Zakończenie konferencji

Koszt: 250 zł/osoba

Miejsce konferencji: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12

Informacje dodatkowe: wygodny/sportowy strój.

Forma: stacjonarna z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Opis warsztatu:

Choreoterapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Warsztat bazuje na wykorzystaniu sztuki tańca i ruchu w przestrzeniach terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Istotne stanie się postrzeganie ruchu jako procesu wpierającego i potęgującego integrację emocjonalną, fizyczną i społeczną. Podczas spotkania uczestnicy doświadczą technik i metod, które eksponują terapeutyczny potencjał tańca i ruchu, pozwalają nawiązać kontakt, zrozumieć, czym jest dostrojenie, podążanie oraz twórcze, pozasłowne współistnienie. Rada dla Uczestników: Warto zabrać strój zapewniający swobodę ruchów, obuwie zmienne  lub antypoślizgowe skarpetki i wodę do picia

Mam coś dobrego

Warsztat dla nauczycieli, którzy w swojej pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole łączą działania plastyczne z elementami arteterapii do rozwijania zasobów osobistych dzieci. Warsztat nie stanowi formy terapii. Pozwala on dzieciom poprzez działania plastyczne
z el. arteterapii lepiej przyjrzeć się sobie, dostrzegając w sobie to, co dobre i piękne.

Pisanie ekspresywne w arteterapii w podejściu klinicznym
Podczas warsztatów jego uczestnicy poznają założenia pisania ekspresywnego, jego znaczenie i zastosowanie w profilaktyce i terapii. Istotnym elementem pracy warsztatowej będzie ukazanie możliwości zastosowania pisania ekspresywnego w arteterapii w podejściu klinicznym, a także propozycje wykorzystania w autoarteterapii i edukacji.

Arteterapia w podejściu psychodynamicznym
Warsztat wprowadzający skoncentrowany będzie na arteterapeutycznej pracy z klientem w podejściu psychodynamicznym. Przedstawione zostaną możliwości pracy z wolnymi skojarzeniami, przeniesieniem i oporem.

Znajdź różnicę! Szkolne zajęcia artystyczne czy arteterapeutyczne

Warsztat z różnymi mediami, głównie plastycznymi, w którym popróbujemy nowych, także autorskich technik, doświadczymy ich rozwojowego charakteru i zastanowimy się, w którym momencie w procesie twórczym będziemy mogli mówić o działaniach arteterapeutycznych, a kiedy będą to „tylko” propozycje na ciekawe zajęcia szkolne.

uwaga: niekrępujący, swobodny ubiór, którego nie będziemy żałować, gdy się poplami, pofarbuje

Świeczniki Dominiki

Do wykonania świecznika potrzebna jest szklanica  z grubszego szkła i kryształki najlepiej na kleju dostępne w sklepach papierniczych i z artykułami  dekoracyjnymi . To rękodzieło polega na precyzyjnym oklejaniu szklanicy kolorowymi kryształkami za pomocą  taśmy z klejem i umieszczeniu wewnątrz szklanicy niziutkiej  świeczki lub podgrzewacza który po zapaleniu pięknie rozświetla otoczenie. Świeczniki mogą być dekoracją stołu , biurka , kominka itd. To sposób na odprężenie, wyciszenie i relaks. Efekty pracy są szybko widoczne. Czas na wykonanie jednego świecznika  z instrukcją ok 45 min

Jesteśmy zbudowani z cząstek opowieści

Warsztat oparty jest  na metodologii teatru  terapeutycznego w modelu MDT,  da uczestnikom możliwość stworzenia własnej historii , jako  drogi  uwolnienia się od przeżytych  niezapomnianych, a trudnych  kryzysowych doświadczeń, tworzenia teatralnych działań  w celu  odzyskiwania   optymalnego spokoju, tak ważnego stanu  emocji osób  młodszych i starszych, którzy znaleźli się w wirze  pandemicznej spirali życia społecznego.

Drama w arteterapii. Jak budować i odbudowywać relacje w trakcie i po pandemii

Prowadzące przeprowadzą szereg ćwiczeń warsztatowych do wykorzystania w pracy
z młodzieżą, zarówno w trakcie pracy on-line, jak i w trakcie warsztatów „w sali”. Omówione zostaną ich cele, przebieg oraz zastosowanie/dostosowanie do pracy online. Tematyka warsztatów skoncentrowana będzie wokół budowania relacji, pracy z mocą wewnętrzną i nawiązywać będzie do nurtu Teatru Zaangażowanego Społecznie.

P R O W A D Z Ą C Y:

dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD, certyfikowany edukator arteterapii i superwizor Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Animatorka warsztatów twórczych dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, w których zajęcia z eksperymentalną grupą dziecięcą, łączą uczestników nie tylko w różnym wieku, ale o różnym stopniu sprawności umysłowej i fizycznej. Najlepiej czuje się, kiedy organizuje i prowadzi wszelkie warsztaty, zatem podczas plastycznego kunsztowania, twórczego rozwijania, artystycznego kombinowania i arteterapeutycznego oddychania. Poza tym: plastyk, pedagog, propagator twórczego życia i historyk wychowania. Pracowała
w Katedrze Fotografii i Zakładzie Wychowania przez Sztukę Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Obecnie profesor uczelni w Katedrze Badań nad Edukacją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Autorka
i współautorka 8 monografii i niemal 100 artykułów związanych z edukacją plastyczną, warsztatami artystycznymi, arteterapią i w dużej mierze z historią oświaty.

dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM, pedagog, profesor na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany arteterapeuta, edukator i animator polskiego i międzynarodowego ruchu arteterapii – autorka ponad 2000 h warsztatów arteterapii i teatroterapii realizowanych w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, artystów, terapeutów, instruktorów i pracowników socjalnych. Autorka 2 monografii i ponad 50 artykułów naukowych, redaktorka prac zbiorowych. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki otrzymała w 2005 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Terapeutyczny wymiar działań teatralnych w procesie kształtowania i rozwijania poczucia godności własnej u młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, doktorat zatwierdzony został w 2008 roku przez ECArTE ( Consortium for Arts Therapies in Education) a podpisany przez dr Sarah Scoble, prezydenta ECArTE, Anglia. Zajmuje się problematyką dotycząca skuteczności kreacji teatralnej w procesie rozwijania potencjału dzieci, młodzieży i dorosłych ludzi z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi, także wykluczonych społecznie oraz badaniem uwarunkowania efektywności warsztatu twórczego jako metody pedagogicznej i arteterapeutycznej. Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych. W 2016 roku, w ramach obchodów „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, autorka i realizatorka sesji pt. Teatr podążający za osobą organizowanej w ramach projektu “Więcej niż teatr” organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. W 2017 roku na wniosek Zarządu ECArTE pełni funkcję konsultanta merytorycznego w zespole ekspertów przygotowujących 14. Europejską Konferencję ECArTE pod hasłem „Traditions in Transition – New Articulatons in The Arts Therapies”, która odbyła się w Krakowie
w dniach 13-16.09.2017.Współzałożycielka i obecnie Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek North American Drama Therapy Association (NADTA). W roku 2019 otrzymała osobiste zaproszenie od The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence na Międzynarodową sesję dotyczą Arteterapii w Polsce
w Rezydencji Ambasador USA w Warszawie. (The International  Listening Session on Art Therapy in Poland, the event with The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence in Ambassador’s Residence in Warsaw).

Ewa Baranowska-Jojko, absolwentka studiów pedagogicznych i studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych z zakresu sztuki i arteterapii. Coach, Certyfikowany Coach metody Coaching w Piaskownicy u Agnieszki Bloch autorki i adaptatorki metody pracy
z symbolem i przestrzenią w piaskownicy do głębokiej pracy coachingowej. Specjalizuje się w arteterapii rozwojowej wspomagającej zasoby osobiste u dzieci. Członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Posiada ponad 15 letnią praktykę
z dziećmi i osobami dorosłymi w prowadzeniu warsztatów z zakresu arteterapii rozwojowej. Autorka książek: Arteterapia dla dzieci. Propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi. Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii. Jest pomysłodawczynią i współautorką książki dla dzieci „Rozwojowe wzgórze”. Program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii. Laureatka zwycięskiej akcji konkursowej (2016) Projekt dla dzieci – prosta składana książeczka do poznania samego siebie w ramach projektu edukacyjno-artystycznego Do Sztuki Gotowi Start! BWA Katowice. W ramach XVIII Festiwalu Ars Cameralis współprowadziła razem z artystką Agnieszką Jaworek warsztaty dla dzieci „Więcej Światła w Pszycznie”. Stale współpracuje z Instytucjami Kultury i Sztuki w Polsce.


dr Aleksandra Pyrzyk–Kuta, pedagog, surdopeadagog, instruktor choreoterapii. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE
w Katowicach prowadzi arteterapię oraz terapię surdopedagogiczną. Terapii tańcem
i ruchem uczyła się pod kierunkiem dr Marzeny Śniarowskiej–Tlatlik, Zuzanny Pędzich, Agnieszki Sokołowskiej i Izabeli Guzek. Zwolenniczka działań polisensorycznych
i pasjonatka Polskiego Języka Migowego. Członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”

Maria Depta, certyfikowana arteteraputka w zakresie  dramaterapii Stowarzyszenia
Arteteraputów Polskich Kajros, dramaterapeutka w trakcie ceryfiikacji,
superwizorka metody dramy z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem, dżokerka
Teatru Forum, trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, nauczycielka akademicka,  wiceprezeska Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury. Od wielu lat działa na rzecz rozwijania i upowszechniania metody dramy i teatru zaangażowanego społecznie w Polsce. Jest współtwórczynią Szkoły Trenerów Dramy Drama Way oraz autorką wielu artykułów na temat dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie. Ma za sobą ponad 7 000 godzin pracy z grupą. Od 2019 roku jest kierowniczką Wydziału Resocjalizacji
i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji. Od 2011 roku tworzy Drama Way, gdzie realizuje warsztaty i projekty według metodologii Teatru Uciśnionych, Teatru ze Społecznością i Teatru w Edukacji oraz prowadzi grupy dramaterapeutyczne. Swoją terapeutyczną prace poddaje stałej superwizji.

Aldona Żejmo-Kudelska, absolwentka profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Trenerka warsztatu rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, absolwentka Szkoły Trenerów TROP. Arteterapeutka, członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS. Absolwentka 4-letniego szkolenia w zakresie dramaterapii, dramaterapeutka w trakcie certyfikacji. Absolwentka stażu „Vademecum Psychologa Praktyka” w Grupie Synapsis i szkolenia „Podstawy Profesjonalnej Pomocy Psychologicznej” w Laboratorium Psychoedukacji.

Współtwórczyni Szkoły Trenerów Dramy, fundatorka i Prezeska Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way. Autorka artykułów na temat dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie oraz projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego i zorientowanych na przeciwdziałanie przemocy. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Tomasz Kuta, psycholog, logopeda, pedagog. Absolwent studiów z zakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym SAP Kajros. Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów “Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Kierownik merytoryczny studiów z zakresu arteterapii, arteterapii w podejściu klinicznym, a także terapii dzieci i młodzieży. Współpracuje
z uczelniami prowadząc konwersatoria, wykłady i ćwiczenia z szeroko rozumianej terapii przez sztukę, psychologii oraz pedagogiki. Autor publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności oraz arteterapii www.tomaszkuta.pl.

Dominika Kasińska, od dziecka poddawana była wszelakim  ćwiczeniom
i wielu  różnym rehabilitacjom. Mimo trisomii 21 (zespół Downa) realizowała  swoje pasje i rozwijała  zainteresowania. Ukończyła szkołę podstawową i gimnazjum
w Szczyrku. Jest  absolwentką Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika
w Buczkowicach i  szkoły  policealnej, w której skończyła  administrację oraz kierunek  technik  opiekun. Ukończyła   też  roczny kurs stylizacji i wizażu. Działała aktywnie  na różnych polach miedzy innymi tańczy i śpiewa w  Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca  „Ondraszek”. Kiedyś uczyła się  grać na akordeonie, a teraz uczy się grać  na gitarze.  Zimą  jeździ na nartach,   latem na rowerze i rolkach. Dobrze  pływa i  ćwiczy na siłowni.  Czasem korzysta z zajęć fitness. W wolnych chwilach  rysuje, czyta i dekoruje kryształkami szklane świeczniki, to taka precyzyjna praca.

 • Od roku asystentka  nauczyciela w Niepublicznej Szkole Podstawowej  Słoneczna Kraina  w Bielsku –Białej
 • Laureatka  wielu plebiscytów: 
 • Człowiek bez barier 2020  statuetka wręczona na Zamku Królewskim
  w Warszawie
 • 1 miejsce i tytuł Wolontariusza Roku 2020 Województwa Śląskiego ,
 • Laureatka   Ogólnopolskiej Gali Wolontariatu Korpusu Solidarności  2 miejsca 
  w  Konkursie na Wolontariusza Roku 2020 
 • Laureatka Konkursu „ Sukces nie zna barier” w Bielsku Białej
 • Laureatka plebiscytu  Magazynu Twój  Styl  „Doskonałość Sieci 2020” w kategorii ZMIANA,
 • Laureatka Konkursu  im Krystyny Bochenek „Lady Di 2021”   Województwa Śląskiego w kategorii DOBRY START
 • Przedstawicielka osób niepełnosprawnych w Sejmiku Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego
 • Ambasadorka projektów  integracyjno-turystycznych  dedykowanych osobom niepełnosprawnym  „Szczyrk baz barier 2020” , oraz transgranicznego „Beskidy bez barier  2021”
 • Ambasadorka  projektu dotyczącego transplantologii  „Ostatni Dar, Sztafeta  Życia”
 • Ambasadorka akcji  „Sto procent siebie” kierowanego  do aktywnych kobiet przez Tymbark

Formularz zgłoszeniowy:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego
faksemna nr 32 292 72 50 wew. 108 lub (zeskanowanego) mailowo na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty.
Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować przelewem na konto:
PKO Bank Polski SA nr 77 1020 2313 0000 3302 0579 7115,
Tytułem:  „ARTETERAPIA W PRAKTYCE”+ imię i nazwisko uczestnika
Faktura  za  szkolenie  zostanie  przekazana  uczestnikowi  w  trakcie  konferencji  lub  będzie  wysłana e-mailem.

Dokument do przesłania faksem na nr sekretariatu CDN w Sosnowcu:
(32) 292 72 50 wew.108 lub mailowo (zeskanowanego) na adres cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do 10.09.2021