Arteterapia dla Życia/Art Therapy for Life. Zapowiedź konferencji.

14 października 2022 r./14 October 2022

Miejsce/Venue: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznan University of Economics and Business

Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland

I Międzynarodowa Konferencja Arteterapii „Arteterapia dla Życia”/First International Art Therapy For Life Conference

CONFERENCE PROGRAMME:

9.00 – 9.45Rejestracja gości/Registration
9.45–10.00Otwarcie konferencji/Openinig Ceremony
10.00-10.20Wykład inauguracyjny/Keynote Henryk Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Poznan University of Economics and Business
Sesja Plenarna I / Plenary Session I Przewodnicząca/Chair: Ilse Wofram
10.20 – 10.40The Creative Potential of the Arts Therapies Ilse Wolfram, Niemcy
10.40 – 11.00Intermedialność w sztuce w czasach wojny i jej konsekwencje dla naszych rodziców i nas samych/Intermediality in the arts – in the times of war – and his consequences – for our patients and ourselfes. Hans-Helmut Decker-Voigt, USA
11.00 – 11.20Muzykoterapia pediatrycznej paliatywnej opiece/Music therapy in pediatric palliative care Cheryl Dileo, USA
11.20 – 11.40
od dobra do interes subiektywności. tworzenie przestrzeni muzycznej na rzecz tworzenia więzi/From good to intersubjectivity. Creating a musical space for connection. Ingeborg Nebelung, Norwegia
11.40 – 12.00Dźwięki marzeń” w muzykoterapii/’Sounded Dreams’ in music therapy Julie Sutton, Irlandia
12.00 – 12.30Przerwa kawowa/Coffee Break
Sesja Plenarna II/ Plenary Session II: Przewodniczące/Chairs: Małgorzata Stańczyk & Beata Michalak Konieczna
12.30-12.45Integracja różnych rodzajów sztuki w ramach arteterapii/Integrating Different Kinds of Art. within Art Therapy Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
12.45-13.00Wybrane formy i metody arteterapii w edukacji/Forms and methods of Art Therapy in Education Lidia Kataryńczuk-Mania, Uniwersytet Zielonorórski/University of Zielona Góra
13.00-13.15Fortepian w muzykoterapii Piano in Music Therapy Beata Michalak-Konieczna, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań/Kalisz/Adam Mickiewicz University
13.15- 13.30Szukając tego, czego choroba nie odebrała… Choreoterapia jako forma wsparcia kobiet leczonych z powodu nowotworu piersi Searching for something which illness did not take away…Choreotherapy as a form of support for women suffering from breast cancer Dorota Gołąb, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań/Wielkopolska Centre For Onkology in Poznań
13.30-13.45Muzykoterapia i Ekonomia/Music Therapy and Economics Natalia Rudnicka Uniwersytet w Białymstoku/University of Białystok, Poland
13.45-14.00The Safe and Sound Protocol” (SSP) – teoria i praktyka/„The Safe and Sound Protocol”- Theory and Practice Joanna Zapała, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu/Academy of Music. I.J. Paderewski
14.00- 14.15Ogród sensoryczny narzędziem arteterapii Sensory Garden As a Tool for Art Therapy Marek Jakubowski, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, Owińska/Special Educational Center for Blind Children in Owińska, Poland
14.15-14.30Muzykoterapia w procesie leczenia onkologicznego/Music Therapy in Cancer Care Małgorzata Stańczyk, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań/Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań/Wielkopolska Centre For Onkology in Poznań

14.30-15.45

Lunch
Sesja Plenarna III/ Plenary Session III: Przewodniczące/Chairs: Katarzyna Lis & Lilianna Nowak
15.45-16.00O niedowidzącej sowie i ślepym smoku” – bajka teatralna i terapeutyczna/About an Owl with Impaired Vision and a Blind Dragon Paweł Kamza
16.00-16.15Poezja = duchowa terapia/Poetry= Soul Therapy Jerzy Cwaliński
16.15-16.30Terapeutyczne TRIO (malarstwo-muzyka-architektura)/A therapeutic TRIO (painting-music-architecture) Anastazja Fietisova
16.30-16.45Rzeźbiarstwo – pasja i terapia/Sculptore – Passion and Therapy Andrzej Strabel
16.45-17.15Przerwa kawowa/Coffee Break
Sesja IV: In Memoriam – Professor Wita Szulc
Przewodniczący/Chairs: Andrea Jaworska & Jan Fazlagić
17.15-17.30Wspomnienia o Pani Profesor Wicie Szulc – pokaz zdjęć z reminiscencjami/Memories of prof. Wita Szulc – a slide show with reminiscences
17.30-17.45Nasza” Arteterapia- narodziny nowej dyscypliny/„Our” Art Therapy – the birth of a new discipline Andrea Jaworska, UMCS Lublin
17.45-18.00Arteterapia w pracy pedagoga – refleksje oraz wspomnienia o Pani Profesor Wicie Szulc/Art Therapy in Educational Practice – reflections and memories Joanna Gładyszewska-Cylulko, Akademia Muzyczna, Wrocław
18.00-18.15List do Pani Profesor Wity Szulc na temat Wrocławskiej Muzykoterapii/A Letter to prof. Wita Szulc on Music Therapy of Wrocław Paweł Cylulko, Akademia Muzyczna, Wrocław

18.15-18.30

Closing Ceremony

Na chwilę obecną nie posiadamy informacji dotyczących zapisów na konferencję!