Kajros


Idź do treści

ZARZĄD GŁÓWNY
P r e z e s

Dr hab. Wita Szulc, prof. nadzwyczajny (Poznań)


strona internetowa: http://www.kajros.pl/szulc


e-mail: wszulc@amu.edu.pl


W i c e p r e z e s

Prof. dr hab. Wiesław Karolak (Łódź)


strona internetowa: http://www.karolak.wshe.lodz.pl/index.html


S e k r e t a r z

mgr Katarzyna Szeliga (Bydgoszcz)

S k a r b n i k


dr n. hum. Diana Gulińska - Grzeluszka (Kalisz)


P r z e w o d n i c z ą c y K o m i s j i R e w i z y j n e j

mgr Ireneusz Lesicki (Poznań-Kiekrz)


S e k r e t a r z K o m i s j i C e r t y f i k a c y j n e j

dr n. hum. Anita Stefańska (Wydział Pedagogiczno – Artystyczny UAM)

e-mail: anitastefanska@o2.plStrona główna | ANKIETA ARTETERAPEUTY | KOMUNIKATY | ZARZĄD GŁÓWNY | STATUT STOWARZYSZENIA | KODEKS ETYCZNY | CERTYFIKATY | KONFERENCJE | WARSZTATY | SZKOLENIA | DEKLARACJA CZŁONKOWSKA | ECARTE | EMTC | WYDAWNICTWA | KONFERENCJE, PUBLIKACJE | GALERIA ZDJĘĆ | STRONY DOMOWE | LINKI | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego