Kajros


Idź do treści

DR SŁAWOMIR KRZYŚKA

KONFERENCJE, PUBLIKACJE


POSTER 2005

KONFERENCJE (od 2004 r.)

1. 21 - 22 maja 2004 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Pedagogika kreatywna wyzwaniem XXI wieku, Uniwersytet Opolski. Odczyt: pt. Twórcza wizualizacja wierszem pisana.

2. 12 czerwca 2004 r. Szkolenie zorganizowane przez Zarząd Główny SAP "Kajros" na terenie GWSHM "Milenium " w Gnieźnie. Odczyt: Poezja i matematyka, czyli ewaluacja procesu poezjoterapii.

3. 20 - 21 września 2004 r., I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Miejsce literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych. Werbalne i niewerbalne aspekty wsparcia rozwoju”, Katowice, Biblioteka Śląska. Odczyt: pt. Poezja i matematyka, czyli ewaluacja procesu poezjoterapii.

4. 1 - 2 grudnia 2004 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Edukacja międzykulturowa na przestrzeni wieków XIX-XXI, Brzeg, Uniwersytet Wrocławski i WSH-E w Brzegu. Odczyt: pt. Poezjoterapia w edukacji międzykulturowej.

5. 17 marca 2005 r., Konferencja naukowa nt. „ Arteterapia i jej praktyczne zastosowanie w nowoczesnej szkole”, Zespół Szkół Nr 109 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci, Poznań – Kiekrz. Odczyt: Terapeutyczne aspekty poezji – modelowanie matematyczne.

6. 21-23 kwietnia 2005 r., 2nd Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Poster: pt. Poem therapy – in searching of interplay mechanism. Mathematical pattern of poetic preferences in children.

7. 29 czerwca – 3 lipca 2005 r. – Konferencja Międzynarodowa CHILDHOODS 2005, Oslo, Norwegia.

8. 1 - 2 października 2005 r., Seminarium Instytutu Historii Nauki PAN oraz Zakładu Komunikacji Międzykulturowej UAM, Warszawa-Kalisz. Odczyt: Dlaczego dzieci jedne wiersze lubią, a inne nie – matematyczny model preferencji.

9. 5 - 8 kwietnia 2006 r., III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Sztuka i edukacja, edukacja przez sztukę” IV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej, Katowice. Odczyt: O wartościach literatury dla dzieci

10. 24 - 25 czerwca 2006 r., Seminarium Instytutu Historii Nauki PAN oraz Zakładu Komunikacji Międzykulturowej UAM, Warszawa-Kalisz. Odczyt: Słowo w przestrzeniach: audialnej, wizualnej i oralnej. Ujęcie historyczne.

11. 1 - 3 grudnia 2006 r., II Międzynarodowa Konferencja ”OD TEATRU DO TERAPII - Arteterapia w edukacji”, Lublin. Odczyt: Poezjoterapia receptywna a elementy formalne utworów poetyckich.

12. 26 - 28 kwietnia 2007 r., IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Sztuka i edukacja, edukacja przez sztukę” V Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej, Katowice. Odczyt: Recepcja wierszy przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym. cechy ilościowe utworów poetyckich, książka festiwalowa, Katowice 2007

13. 12 - 13 maja 2007 r., Seminarium „Miedzy słowami” Polskiego Towarzystwa Biblioterapetów, Gniezno. Wykład: Czy elementy formalne utworów poetyckich maja związek z recepcją utworów poetyckich? - Poezjoterapia receptywna.

14. 24 - 28 października 2007 r., Sympozjum Międzynarodowe „Wsńhód–Białoruś–Zachód. Współpraca w dziedzinie kształtowania i wzmocnienia zdrowia” Sympozjum „Zdrowie-2007”., Brześć – Białoruś.
Odczyt: RECEPTIVE POETRY THERAPY AND EMOTIONS MATHEMATICAL MODELLING.

15. 15 – 17 listopad 2007 r., II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo Naukowa ARTETERAPIA w medycynie i edukacji, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
Odczyt: Emocje i utwory poetyckie kierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym - modele matematyczne.

16. 6 – 7 grudnia 2007 r., XII Międzynarodowa Konferencja nt.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Uniwersytet Szczeciński
Odczyt: Rola statystyki w badaniach aktywności ruchowej ludzi w różnym wieku.

17. 28 marca 2008 r., Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Filozofia a edukacja. Etyka a edukacja, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Odczyt: Komunikacja multimedialna w edukacji filozofii i edukacji

18. 17 - 19 kwietnia 2008 r., Konferencja Naukowa „Arteterapia – badania naukowe i edukacja”, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Europejskie Konsorcjum Edukacji Arteterapeutów, Odczyt: Lingwistyka statystyczna w odbiorze wierszy przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Raport ze stanu badań.

19. 23 – 26 kwietnia 2008 r., V Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Sztuka i edukacja, edukacja przez sztukę” VI Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej, Katowice. Odczyt: Statystyka języka wierszy dla dzieci

20. 17 - 18 października 2008 r., Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa EDUKACJA W ARTETERAPII, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Odczyt: AUDIOVISUALITY IN ARTETHERAPY.

21. 22 - 23 października 2008 r., XXI FORUM PEDAGOGÓW Ponowoczesne konteksty edukacji – audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność, Uniwersytet Wrocławski. Odczyt: Multiedia we współczesnej szkole. Między teorią i praktyką.

22. 14 - 15 stycznia 2009 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa Carpe Diem "Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka", Wrocław. Odczyt: Lingwistyka statystyczna w terapii wierszem


PUBLIKACJE (od 2004 r.)1. RZECZ O POEZJOTERAPII, Opieka wychowanie terapia 1-2 (57-58), Wydawnictwo Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego członek FICE, Warszawa 2004, strony 42-43.

2. POEZJOTERAPIA, w: red. Julian Radziewicz, Edukacja i dialog 9 (162), Warszawa 2004, strony 66-69.

3. MATEMATYCZNIE O POEZJOTERAPII, w: red. Julian Radziewicz, Edukacja i dialog 4 (167), Warszawa 2005, strony 54-56.

3a. POSTER, 2005

4. TERAPEUTYCZNE ASPEKTY POEZJI, w: red. Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała, Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja - Samorealizacja - Wsparcie., Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda i Librus, Katowice 2005, strony 350-357.

5. TERAPEUTYCZNE ASPEKTY POEZJI, w: red. Julian Radziewicz, Edukacja i dialog 8 (181), Warszawa 2006, strony 61-66.

6. O WARTOŚCIACH LITERATURY DLA DZIECI, w: red. Danuta Krzywoń, W kręgu sztuki i ekspresji dziecka, Wydawnictwo Archidiecezjalne, Katowice 2006, strony 97-103.

7. DZIECI LUBIĄ WIERSZE, w: red. Julian Radziewicz, Edukacja i dialog 5 (188), Warszawa 2007, strony 21-23.

8. RECEPCJA WIERSZY PRZEZ DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM. CECHY ILOŚCIOWE UTWORÓW POETYCKICH, w: red. Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała, Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2007, strony 142-148.

9. RECEPTIVE POETRY THERAPY AND EMOTIONS. MATHEMATICAL MODELLING, w: Wschód - Białoruś - Zachód. Współpraca w dziedzinie kształtowania i wzmocnienia zdrowia, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2007, strona 28.

10. EMOCJE I UTWORY POETYCKIE KIEROWANE DO DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM - MODELE MATEMATYCZNE, w: red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska, Arteterapia w medycynie i edukacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2008, strony 99 - 104.

11. STATYSTYKA JĘZYKA WIERSZY DLA DZIECI, w: red. Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała, Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli o sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2008, strony 271-279.

12. RECEPTIVE POETRY THERAPY AND EMOTIONS MATHEMATICAL MODELING, Âó÷îíű˙ çŕďčńęč Áđýńöęŕăŕ äç˙đćŕéíŕăŕ óíčâĺđńčňĺňŕ Ŕ.Ń.Ďóřęčíŕţ. Çáîđíčę íŕâóęîâűő ďđŕö - 2008ţ - Ň.4 ×.1. Ńĺđ˙ ăóěŕíčňŕđíűő č ăđŕěŕäńęčő íŕâóę. ń. 207-212ţ.

13. ROLA STATYSTYKI W BADANIACH NAD AKTYWNOŚCIĄ RUCHOWĄ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU, w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, D. Umiastowska [red.], tom 12, Wydawnictwo „Albatros”, Szczecin 2008. s.34-38.

14. LINGWISTYKA STATYSTYCZNA W TERAPII WIERSZEM, w: red. Małgorzata i Tomasz Siemież, Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły WyższejWrocław 2008, s. 133-137.

Strona główna | ANKIETA ARTETERAPEUTY | KOMUNIKATY | ZARZĄD GŁÓWNY | STATUT STOWARZYSZENIA | KODEKS ETYCZNY | CERTYFIKATY | KONFERENCJE | WARSZTATY | SZKOLENIA | DEKLARACJA CZŁONKOWSKA | ECARTE | EMTC | WYDAWNICTWA | KONFERENCJE, PUBLIKACJE | GALERIA ZDJĘĆ | STRONY DOMOWE | LINKI | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego