W odpowiedzi na liczne pytania, informujemy, iż w roku akademickim 2020/ 2021 rekomendację dla studiów z zakresu arteterapii otrzymały:

Akademia Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Zielonogórski

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu