dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD

Certyfikowany edukator arteterapii i superwizor Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros” Najlepiej czuje się, kiedy organizuje i prowadzi wszelkie warsztaty, zatem podczas plastycznego kunsztowania, twórczego rozwijania, artystycznego kombinowania i arteterapeutycznego oddychania. Poza tym: plastyk, pedagog, propagator twórczego…

dr Edyta M. Nieduziak

Absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMSC w Lublinie, a także filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS. Arteterapeuta. Oligofrenopedagog. Doktor nauk humanistycznych. W latach 2001/02 oraz 2002/03 kierownik Studium Pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej…

18 lat SAP KAJROS. Sylwetki arteterapeutów

Michał Maciejak pedagog, trener dramy (w trakcie procesu certyfikacyjnego na superwizora metody dramy), trener warsztatów profilaktycznych i antyprzemocowych, wykładowca akademicki, członek zespołu programowego projektu Sztama w edukacji na rzecz zmiany. Współautor treści w bezpłatnej publikacji…

18 lat SAP KAJROS. Sylwetki arteterapeutów

Aldona Żejmo- Kudelska – superwizorka metody dramy Drama Way (od 2012 roku), trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, nauczycielka akademicka Akademii Teatralnej w Warszawie, fundatorka i Prezeska Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way, autorka wielu artykułów…

dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ

Nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). W 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (Uniwersytet Śląski),…