Kolejna edycja

Przed nami kolejna Letnia Szkoła Kajrosowców, której ideą jest wymiana doświadczeń, a także prezentacja warsztatów prowadzonych przez certyfikowanych arteterapeutów SAP Kajros. Podobnie jak w ubiegłym roku, spotkanie będzie doskonałą okazją do podjęcia ciekawych tematów, a…

“Miejsce sztuki”

prof. Hanna Maria Ograbisz- Krawiec Od zarania dziejów człowiek poprzez sztukę obłaskawiał nieznane siły natury. Nadawał kształt, postać TAJEMNICY, która budziła w nim lęk. Za pomocą materialnej wizualizacji dokonywał rytualnej demaskacji obcego, niepojmowalnego dla niego…

Rekomendacja SAP

Akademia Ignatianum w Krakowie prowadzi nabór na studia II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: Arteterapia z twórczą resocjalizacją. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu prowadzi rekrutację na studia podyplomowe: Arteterapia. Obie Uczelnie uzyskały rekomendację SAP Kajros,…

dr hab. Anita Stefańska Pedagog artystyczny spec. teatr, oligofrenopedagog, dyplomowany arteterapeuta, instruktor teatralny spec. reżyseria (wychowanka prof. W. Wilhelma); Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek North American Drama Therapy Association (NADTA), animator polskiego i międzynarodowego…

“Drzewo pewnego razu poczuło się inaczej niż dotąd. Nie potrafiło tego nazwać …. (…).  I choć bardzo się starało nie potrafiło zrozumieć. I zdarzyło się tak, że gdy już straciło nadzieję i -świadome własnej niemocy…