dr hab. Anita Stefańska Pedagog artystyczny spec. teatr, oligofrenopedagog, dyplomowany arteterapeuta, instruktor teatralny spec. reżyseria (wychowanka prof. W. Wilhelma); Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek North American Drama Therapy Association (NADTA), animator polskiego i międzynarodowego…

„Drzewo pewnego razu poczuło się inaczej niż dotąd. Nie potrafiło tego nazwać …. (…).  I choć bardzo się starało nie potrafiło zrozumieć. I zdarzyło się tak, że gdy już straciło nadzieję i -świadome własnej niemocy…

Odnowienie certyfikatu terapeuty

Osoby posiadające certyfikat SAP Kajros odbywają regularną, co 5 lat aktualizację swoich dokonań w postaci złożenia dokumentacji potwierdzającej kompetencje osobowościowe oraz szkoleniowe arteterapeuty Kajros. SAP zaprasza swoich CERTYFIKOWANYCH członków do składania zaświadczeń o pozostawaniu w…