Superwizor i Ekspert SAP Kajros  

wybitna dramaterapeutka, absolwentka m. in. Institutes for the Arts in Psychotherapy, Nowy Jork, który ukończyła pod kierunkiem Davida Reada Johnsona.

Posiada certyfikacje wydane przez National Registry of Certified Group Psychotherapists oraz National Association for Drama Therapy,  a także licencje wydane przez The University of The State of New York Education Department.

Magda Nowakowska jest także wielką propagatorką polskiej arteterapii działającą na stałe w Nowym Jorku.

Kwalifikacje naukowe i licencje zawodowe:

Psychologia, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia pomagisterskie:

Institutes for the Arts in Psychotherapy, Nowy Jork.

Specjalnosc: dramaterapia. Studia ukończone pod kierunkiem Davida Reada Johnsona.

Certificate in Drama Therapy

Staż w dramaterapii: Veterans Affair Medical Center Hospital, West Haven, Connecticut. Supewizor z VAMC – Dr Miller James, superwizja Instytutu – Dr David Read Johnson, Greta Schnee MA.,BCT

Certyfikacje:

2001 Certified Group Psychotherapist (CGP) # 043124 wydana przez National Registry of Certified Group Psychotherapists

2003 Registered Drama Therapist (RDT) # 285 wydana przez

National Association for Drama Therapy

Licencje:

2007 Licensed Creative Arts Therapist (LCAT) # 001109 wydana przez

The University of The State of New York Education Department

Historia zatrudnienia i pracy:

Akademia Medyczna, Poznań.

Wykłady, seminaria, ćwiczenia/z psychologii lekarskiej dla studentów Wydziału Lekarskiego;

Instytut Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej, Poznań – psycholog –

AHRC Dean O’Hare Adult Day Center, Nowy Jork. Specjalista od rozwoju. Opracowywanie i wdrażanie indywidualnych planów stymulacji rozwoju i terapii zaburzeń behawioralnych dla pacjentów ośrodka.

Veterans Affair Medical Center Hospital. Dramaterapeuta – stażysta na Oddziale Leczenia Zespołu Zaburzeń Posttraumatycznych oraz Oddziale Geriatrycznym. Psychologiczna ewaluacja, indywidualna i grupowa dramaterapia.

AHRC Betty Pendler Adult Day Center, Nowy Jork,

AHRC William Str. Adult Day Center, Nowy Jork – dramaterapeuta.

Dramaterapia z pacjentami z niepełnosprawnością intelektualna i podwójną diagnozą w zakresie zdrowia psychicznego.

Superwizja w zakresie dramaterapii nad stażami i praktykami studentów psychologii, pedagogiki i pokrewnych kierunków.: Institutes for the Arts in Psychotherapy, Nowy Jork – członek Instytutu.

– Udział w teoretycznych i empirycznych pracach Instytutu w zakresie dramaterapii. Udział w szkoleniach z psychoterapii, szczególnie psychoterapii osób cierpiących na zaburzenia po urazach traumatycznych.

-Reprezentowanie Instytutu w kontaktach z Polską, w tym we współpracy z Zakładem Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie programu Podyplomowego Studium Terapii przez Sztukę. Pomoc merytoryczna, materiałowa, konsultacje i warsztaty w Nowym Jorku i Wrocławiu.

-Praca nad merytorycznym i organizacyjnym kształtem programu studiów nad teatrem i działaniami para teatralnymi Jerzego Grotowskiego – Center for Grotowski Studies.

Center for Grotowski Studies, Fundation for the Arts and Trauma, Nowy Jork – zastępca dyrektora. Organizowanie międzynarodowej komunikacji między specjalistami z dziedziny teatru, studiów nad działaniami performatywnymi, psychologii, socjologii, antropologii, filozofii i innych dziedzin, sięgających w swojej pracy do teatralnej praktyki, teorii i metod rozwiniętych przez Jerzego Grotowskiego, organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń.

Outreach Project Menthal Healht Clinic, Nowy Jork – psychoterapeuta. Pacjenci z uzależnieniami i pacjenci z syndromem współuzależnienia. Psychoterapia indywidualna, grupowa i psychoterapia rodzin.

Zainteresowania naukowe:

Sztuka w psychoterapii – zrozumienie istoty i mechanizmów oddziaływania kreatywnej dramy i innych artystycznych modalności w psychoterapii, oraz w działaniach na rzecz rozwoju jednostki i jej dobrego funkcjonowania osobistego i społecznego.

Afiliacje profesjonalne:

American Group Psychotherapy Association – clinical member

National Association for Drama Therapy – professional member

American Society of Group Psychotherapy and Psychodrama – member