Absolwentka studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku: Filologia angielska, specjalność – literaturoznawstwo, specjalizacja nauczycielska, które ukończyła na Uniwersytecie Zielonogórskim w 2017 r. Tytuł pracy magisterskiej: Intellectual disability in Modern and Postmodern American Fiction. W czasie studiów na UZ uczestniczyła w programie Erasmus i realizowała kształcenie na Universita degli Studi di Milano (Mediolan – Włochy). Ponadto ukończyła trzysemestralne Studia Podyplomowe – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Uniwersytecie Szczecińskim oraz z wynikiem celującym studia stacjonarne pierwszego stopnia – Arteterapia, specjalizacja – sztuki wizualne. Tytuł pracy dyplomowej: „Twarz odbita i twarz prawdziwa” – budowanie samooceny uczennicy z wybitnymi zdolnościami językowymi.

Do 2018 zatrudniona w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Myślenia Twórczego w Zielonej Górze. Od 2019 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Języka Angielskiego na Wydziale Humanistycznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów na kierunku – Filologia angielska: Wstęp do literaturoznawstwa, Wiedza o akwizycji i nauce języków, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego – Pisanie, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego – Słuchanie i mówienie, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego – Gramatyka Praktyczna etc.

Regularnie aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych i edukacyjnych, w tym w cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami w rozważaniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych”, organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zakres zainteresowań obejmuje następujące kwestie: wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną w modernistycznej i postmodernistycznej literaturze amerykańskiej i brytyjskiej, kształcenie języka obcego osób z niepełnosprawnościami i o zróżnicowanych potrzebach, arteterapię w zakresie sztuk wizualnych oraz biblioterapię.

Najważniejsze publikacje:

1. The problematics of social and educational inclusion of people with disabilities in Poland, 2022, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Julia Nieścioruk, W: Education – Multiplicity of Meanings, Commonality of Goals, 2022/eds. Beata Pituła, Inetta Nowosad, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage (#), s. 149-168, ISBN: 9783847014225;

2. Teaching English as a foreign language to children and adults with disabilities and special educational needs. The usefulness of selected methods and techniques 2020, Julia Niescioruk, W: Problematyczność inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami i o szczególnych potrzebach, s. 331-340, ISBN: 978-83-7842-445-1;

3. Students with diverse educational needs in a foreign language (English) classroom – the role of teacher competencies and the organisation of education in eliminating/blurring stu-dents’ educational inequalities 2022, Julia Nieścioruk, (tekst po pozytywnej recenzji): planowana publikacja – 2022 r. Wydawnictwo Verlag Dr. Kovač.