2- letni kurs doskonalący dla psychologów, psychoterapeutów, specjalistów zdrowia psychicznego

Cel kursu:

           Celem kursu jest przygotowanie psychologów, psychoterapeutów
i specjalistów zdrowia psychicznego pracujących na co dzień  z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi do wykorzystania arteterapii w procesie leczniczym. Innowacyjny program ukierunkowany jest na pogłębienie wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie pracy terapeutycznej
z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi; obejmuje wiedzę dotyczącą metody diagnozy arteterapeutycznej i prowadzenia procesu arteterapeutycznego. Kładzie nacisk na przygotowanie do pracy  arteterapeutycznej
w środowisku klinicznym oraz na rozwijanie nowych umiejętności zawodowych  w ramach etycznych granic arteterapii. Kurs przeznaczony do celów edukacyjnych. Uczestnicy opracowują i uzasadniają interwencje arteterapeutyczne, aby poprawić określone aspekty osobistego dobrostanu klienta w oparciu o umiejętności nabyte  podczas studium.  Wdrożone osobiste refleksje zapewniają uczącym się umiejętności, które mogą wpływać na ich życie osobiste i zawodowe. Kurs uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros.

Atuty kursu:

– pierwszy kurs arteterapii klinicznej w Polsce

 – prowadzący zajęcia to certyfikowani arteterapeuci, edukatorzy arteterapii oraz superwizorzy arteterapii SAP Kajros, a także psychologowie i psychoterapeuci pracujący w różnych nurtach

– zajęcia stacjonarne prowadzone metodami warsztatowymi, a także prelegenci wizytujący (online) pracujący na co dzień z klientami poza granicami kraju

 – ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o certyfikat arteterapeuty w Stowarzyszeniu Arteterapeutów Polskich KAJROS

Czas trwania:

400 h/ 2 lata/ zjazdy raz w miesiącu- sobota i niedziela/ Katowice, ul Ordona

Termin rozpoczęcia:

01.10.2022 r.

Szczegóły:

www.idn.edu.pl

Cena:

-3000 za rok, co daje 300 zł za zjazd; 15 zł za godzinę szkoleniową. Czesne rozkładane na miesięczne nieoprocentowane raty

Program kursu:

Arteterapeutyczny trening interpersonalny
Trening kreatywności i warsztat działań artystycznych
Interwencje terapii artystycznej. Studia przypadków
Koncepcje arteterapii
Postępy w psychopatologii
Diagnoza arteterapeutyczna
Dialog arteterapeutyczny
Arteterapia i Mindfulness
Arteterapia w ujęciu Gestalt
Arteterapia w psychoonkologii
Podejście kliniczne w arteterapii. Artepsychoterapia
Kreatywne pisanie
Muzykoterapia kreatywna i formy receptywne
Muzykoterapia holistyczna
Terapia tańcem i ruchem w pracy z dziećmi i młodzieżą
Psychoterapia tańcem i ruchem
Praca z ciałem w arteterapii
Terapia ekspresyjna i podejście multimodalne
Arteterapia wizualna
Dramaterapia. Teatr terapeutyczny
Dramaterapia. Podejście kreatywno- ekspresyjne i kliniczne
Biblioterapia
Filmoterapia
Fototerapia
Warsztat arteterapeutyczny/ arteterapia online
Seminarium superwizyjne