ARTETERAPIA. Przestrzeń i miejsce jest kolejną publikacją w serii wydawnictwa Difin poświęconej sztuce i arteterapii. Wcześniej ukazały się: AUTOARTERAPIE (2019),ARTETERAPIA. Sacrum i profanum (2018), ARTETERAPIA. Przygoda i porządek (2017), Książka artystyczna w arteterapii (2016), Rysunek w arteterapiach i sztuce (2015), ARTETERAPIE. Język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce (2014). W prezentowanej książce Autorzy przybliżyli Czytelnikowi istotę działalności artystycznej w przestrzeniach publicznych. Książka ARTETERAPIA. Przestrzeń i miejsce składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera rozważania teoretyczne na temat przestrzeni i miejsca, a także roli tych elementów w arteterapii. Rozdział drugi omawia takie zjawiska artystyczne jak public art i street art, ich historię i wybrane przykłady, rozdział trzeci– podstawowe media związane z działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej. W rozdziale czwartym omówiono działania dziesięciu artystów public artu. Rozdział piąty skupia się na projektach profesjonalnych artystów, przedstawianych na festiwalach i w galeriach, podczas gdy rozdział szósty przybliża Czytelnikowi wybrane projekty studenckie, zgrupowane w dwóch cyklach tematycznych: Transformacje i Metamorfoza. Są to opisy realizacji wykonywanych pod naszym kierunkiem, których inicjatorami i autorami byli studenci – ich projekty były realizowane w kilku różnych miejscach i w różnym czasie.ARTETERAPIA. Przestrzeń i miejsce nie jest klasycznym podręcznikiem. Stanowi zbiór materiałów, przykładów działań w przestrzeni publicznej, które mogą się stać pretekstem, inspiracją do wykorzystania przez prowadzących różne własne projekty bądź warsztaty z grupami uczestniczącymi w zajęciach arteterapii, edukacji ekologicznej, artystycznej.