Maria Depta – superwizorka metody dramy z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem, dżokerka Teatru Forum, trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, nauczycielka akademicka, wiceprezeska Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury od wielu lat działa na rzecz rozwijania i upowszechniania metody dramy i teatru zaangażowanego społecznie w Polsce (w szczególności Teatru Uciśnionych i Teatru ze Społecznością). 
 
Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, roczny kurs Dramy Stosowanej w Exeter University (Wielka Brytania) oraz Pomagisterskie Dzienne Studium Dziennikarstwa UW. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Polskiej Szkoły Dramaterapii (I stopień), wielu polskich i zagranicznych kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu pracy z grupą, dramy i teatru zaangażowanego społecznie. Obecnie kontynuuje szkolenie na dramateraputkę kończąc II stopień kursu kwalifikacyjnego w Polskiej Szkole Dramaterapii.

Od 2002 tworzy i realizuje warsztaty, szkolenia, społeczne i edukacyjne i profilaktyczne projekty dramowo-teatralne adresowane do różnych grup odbiorców (m.in. uchodźców, nauczycieli, trenerów, żołnierzy, seniorów, wychowanków i wychowawców MOWów/MOSów, więźniów, liderów, osób niepełnosprawnych młodzieżowych, aktorów). Od 2003 roku wprowadzała metodę dramy do Polski, tworząc Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA” (działa w nim do 2010 roku m.in. jako Przewodnicząca Rady Programowej i członek Zarządu). Ma za sobą ponad 7 000 godzin pracy z grupą.

W latach 2005-2019 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Pedagogium w Warszawie, gdzie prowadziła m.in. kursy „Socjodrama”,  „Techniki dramowe” i „Dramowe projekty w twórczej resocjalizacji”, „Dynamika malej grupy”. Współpracowała także z innymi uczelniami (m.in. UW, SWPS, WSPiA) oraz z wieloma organizacjami, m.in. Centrum Praw Kobiet (m.in. współprowadząc grupy teatralno-terapeutyczne dla kobiet doświadczających przemocy), Domem Spotkań z Historią, domami kultury, bibliotekami.

Od 2019 roku jest kierowniczką Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji. Od 2011 roku tworzy Drama Way, gdzie realizuje warsztaty i projekty według metodologii Teatru Uciśnionych (m.in. projekt To Mi Gra), Teatru ze Społecznością (m.in. projekt Art Generacje) i Teatru w Edukacji (m.in. projekt Wielogłos) oraz prowadzi warsztaty z zakresu wykorzystania tych metod z pracy z grupą. W latach 2012-2017 była kierowniczką merytoryczną  Kursu Teatru Forum. Jest współtwórczynią, trenerką i superwizorem Szkoły Trenerów Dramy Drama Way oraz autorką wielu artykułów na temat Teatru Zaangażowanego Społecznie.
 
Lubi wyprawy rowerowe, bliska jest jej filozofia, od wielu lat związana jest ze Stoickim Klubem Polemicznym.